ทางบริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จำกัด มีช่างผู้ชำนาญการในการเปลี่ยนฮิตเตอร์ (Heater)เตาให้ความร้อน ( Hotplate Stirrer) พร้อมทั้งยังสามารถทำการตรวจเช็ค ตราจสอบ ซ่อมแซมและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเตาให้ความร้อนได้