บจก. โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค :
– Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาหัวหมาก
– Account number : 078-2-71018-6
บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จำกัด :
– Bank: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเสรีไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
– Account number : 143-237564-5

บจก. โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค :
– Bank: ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสยาม
– Account number : 192-428349-0