ทางบริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จำกัด มีช่างผู้ชำนาญการ ที่ผ่านการฝึกอบรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำการตรวจเช็ค ตรวจสอบ ซ่อมแซม หาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเมนบอร์ดเครื่องมือของลูกค้าได้