ทางบริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จำกัด มีช่างผู้ชำนาญการ ที่สามารถเปลี่ยน ซ่อมแซม และจัดทำดิจิตอลคอนโทรลเลอร์ (Digital Controller)ชุดทำความร้อน ชุดทำความเย็นได้