ทางบริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จำกัด ยินดีให้บริการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการ ห้องแลป โรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงงานยา โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน

     โดยทางบริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จำกัด มีช่างผู้ชำนาญการ ที่ผ่านการฝึกอบรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และยังมีทีมช่าง ที่สามารถทำการตรวจเช็ค ตรวจสอบ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

4