เครื่องวิเคราะห์โดยใช้หลักการ Gas Chromatography (GC/MS) ยี่ห้อ Skyray Instrument

GC/MS ยี่ห้อ Skyray Instrument รุ่น GC-MS6800

ระบบ GC-MS 6800 แก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS) ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบทางอุตสาหกรรม การแปรรูปอาหาร
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมยา การออกแบบที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุด ซอฟต์แวร์เวิร์กสเตชัน ChemAnalyst l
ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดง่ายขึ้น และควบคุมเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ แก๊สโครมาโตกราฟี และแมสสเปกโตรมิเตอร์

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องวิเคราะห์โดยใช้หลักการ Gas Chromatography (GC/MS) ยี่ห้อ Skyray Instrument รุ่น GC-MS6800

GC Specifications
MS Specifications
Inlet temperature: Max. 450°C
Source Ionization energy: 5eV-250eV (Adjustable)
Pressure range:0-100psi, ± 0.002psi
Mass range 1.5-1000amu
Pressure control mod: Electronic pressure control (EPC)
Resolution: Unit resolution (full width at half maximum)
Column temperature: 4-450 degrees C
Ion source temperature 100-350 degrees C
Split mode: Split/splitless, max ratio: 1000:1
> Filament emission current: 0-350 mA
Heating rate: Up to 1201/min
Detector: High energy dynode electron multiplier
Temperature programming: 7 stages/8 platforms
Stability ±0.10 amu/48 hrs
Auto Sampler: Optional
Sensitivity: Full scan, 1pg OFN at m/z 272 with S/N >30:1 (RMS)
Scan rate: Up to 10000 amu/s
Vacuum: Turbo molecular pump(87L/s)
  • GC system equipped with electronic pressure/flow control system (EFC/EPC) with El filament for high electron emission efficiency
  • Quadrupole with pre-filter and high energy dynode electron multiplier
  • Reliable Vacuum system with turbo molecular pump
  • Real-time vacuum monitoring with vacuum gauge
  • Digital RF Technology ensures better sensitivity and resolution in full mass range
  • The "ChemAnalyst" software controls auto sampler, GC and MS
  • Full scan (SCAN) and selective ion monitoring (SIM) modes
  • Quick display of total ion current (TIC) and mass spectrogram
  • Accurate qualitative and quantitative analysis with Skyray NIST spectrum database with free online upgrades

Brand

Skyray Instrument

GC/MS ยี่ห้อ Skyray Instrument รุ่น GC-MS6800

Download