Sterile MCE Syringe filter, ยี่ห้อ Filter BIO

1,000.00 ฿1,500.00 ฿

ล้างค่า
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

Sterile MCE Syringe filter, ยี่ห้อ Filter BIO

ตัวกรองสารละลายเคมีสำหรับหลอดฉีดยา ใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างสารในงานทางด้านวิเคราะห์ การทำสอบเชิงคุณภาพ กำจัดตะกอนของโปรตีน การทดสอบการละลาย การวิเคราะทางอาหาร การวิเคราะห์ทางชีววิทยาศาสตร์ การเตรียมตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

Brand

Filter Bio

Syringe filter

Download