เครื่องวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง ชนิด Double Beam รุ่น UV9100A

MODEL: UV 9100-A

Bandwidth : 2.0 นาโนเมตร

Brand : LabTech

สอบถามราคา

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสง

รุ่น UV9100A ยี่ห้อ LabTech ประเทศ USA

 1. เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบ UV-VIS โดยมีแหล่งกำเนิดแสงเป็น Halogen tungsten/ Deuterium lamp (Auto-switch) และมีตัวตรวจจับ (Detector) เป็นชนิด Si-Photodiode เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม การวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล การวิเคราะห์ทางเกษตรกรรม การวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา การศึกษาวิจัยและอื่นๆ
 2. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ Aluminum เคลือบด้วย ABS เพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้า
 3. ตัวเครื่องควบคุมการทำงานด้วย microprocessor control 32 bits CPU
 4. ตัวเครื่องมีระบบควบคุมการทำงาน (Optical System) ด้วย C-T monochromator, Halographic grating ชนิด Double Beam
 5. ตัวเครื่องสามารถใส่ Cuvette ได้ 6 ตัว (Automatic six-position 10mm cell holder)
 6. มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD display ขนาด 320 x 240 พิกเซล
 7. สามารถวัดตัวอย่างได้ที่ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) ในช่วง 190 ถึง 1100 นาโนเมตร
 8. ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง (Absorbance range) ในช่วง -3.00 ถึง00 Abs
 9. ตัวเครื่องมีความละเอียดในการสแกนสเปคตรัม (Spectrum resolution) คือ 2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 และ 10 นาโนเมตร
 10. มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelength accuracy) เท่ากับ ±0.3 นาโนเมตร
 11. มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่นซ้ำ (Wavelength repeatability) เท่ากับ 0.1 นาโนเมตร
 12. มีความกว้างของช่องแสง Spectral Bandwidth เท่ากับ 2.0 นาโนเมตร
 13. มีค่าคลื่นแสงรบกวน (Stray Light) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 05%T
 14. มีค่าความเป็นเส้นตรง (Baseline straightness) เท่ากับ ± 0.001A
 15. มีฟังก์ชั่นการทำงานของตัวเครื่อง จำนวน 5 ฟังก์ชั่น ได้แก่
  • Spectrum scanning
   • สามารถตรวจวัดค่าตัวอย่างทดสอบได้ที่ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) ในช่วง 190 ถึง 1100 นาโนเมตร
   • ระยะห่างของการสุ่มตัวอย่างต่ำสุด 0.05 นาโนเมตร และสามารถปรับระดับความเร็วในการสแกนได้ 3 ระดับ คือ ระดับเร็ว (fast), ระดับกลาง (medium) และระดับช้า (slow)
   • มีระบบการประมวลผลสเปกตรัมที่ครอบคลุม สามารถตรวจสอบความโค้งของเส้นกราฟ การติดตามข้อมูลของเส้นกราฟ การตั้งค่า และวิเคราะห์จุดสูงสุด-ต่ำสุดของกราฟ

 

 • Photometric measurement
  • สามารถตรวจวัดค่า Transmittance, Absorbance, Energy
  • มีค่าความถูกต้อง (accuracy) : ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-0A), ±0.3%T
  • มีค่าความถูกต้องในการทำซ้ำ(repeatability) : ≤001A(0-0.5A),

≤0.002A(0.5-1.0A), 0.1%T

 • Kinetic measurement
  • สามารถตั้งค่าช่วงเวลาในการวัดได้ไม่จำกัด (Unlimited)
  • มีระยะห่างของการสุ่มตัวอย่างต่ำสุด (sampling interval minimum)1 วินาที (0.1s)
  • สามารถแก้ไขข้อมูลเส้นกราฟ (Spectral data processing) ตรวจสอบข้อมูล (Track data), ตรวจสอบจุดสูงสุดของเส้นกราฟ (Detect peak) และ Transform spectrum
 • Quantitative determination
  • สามารถทำ Quantitative standard method ได้สูงสุด 20 จุด
  • สามารถทำการทดสอบตัวอย่างด้วยระบบ double correction ด้วย reagent blank และ sample blank
  • ในกรณีวิเคราะห์ Analytical method สามารถทำได้ดังนี้
   • Single wavelength standard coefficient method
   • Dual-wavelength K-ratio method
   • Dual wavelength equal absorption point method
   • Three-wavelength method
  • Multi component analysis

15.5.1. ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดความเข้มข้นผสม 10 ชนิด (Concentrations of mixed 10 fractions ) ในตัวอย่างโดยไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบเป็นรายการเดี่ยวๆ

 1. ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า Absorbance และ Transmittance ผ่านฟังก์ชั่น Photometry ของสารตัวอย่างใน 1 คิวเวต ได้ครั้งละ 6 ช่วงความยาวคลื่นเมื่อสั่งทดสอบผ่านตัวเครื่องโดยตรง (Local control) ภายในการตรวจวัดครั้งเดียว
 2. ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า Absorbance และ Transmittance ผ่านฟังก์ชั่น Photometry ของสารตัวอย่างใน 1 คิวเวต ได้ครั้งละ 10 ช่วงความยาวคลื่นเมื่อสั่งทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ (PC control) ภายในการตรวจวัดครั้งเดียว
 1. ตัวเครื่องมีชุดโปรแกรมสำหรับการทดสอบทาง Biochemical test (protein detection) และ Water quality test มีรายละเอียดดังนี้

18.1.  การทดสอบทาง Protein Test โดยมีฟังก์ชั่นทดสอบ Protein(280), Protein (280,260), Direct UV(A280 Standard curve), Bradford, BCA, Biuret, Lowry และ A215-A225 Standard Curve

18.2. การทดสอบทาง Nucleic Acid โดยมีฟังก์ชั่นทดสอบ DNA, DNA (260,280), DNA (260,280,320), DNA (260, 230, 320), RNA, dsDNA, ssDNA, Oligos, Nucleic acid

18.3.  การทดสอบทาง Water quality โดยมีฟังก์ชั่นทดสอบ Total Nitrogen, Total Phosphorus, Total Asenic, Ammonium Nitrogen (Nessler’s reagent, Salicylic Acid), Fluoride (Fluor reagent), Nitrite, COD(Cr) 600 nm, COD(Cr) 440 nm, Volatile phenol(4-AAP), Pentachlorophenol (Safranine-T), Aniline (N-(1-naphthy)ethylenediamine), Chromium (VI) (1,5 Diphenylcarbonhydrazide), Nitrate (Phenol disulfonic acid), Anionic Surfactant (Methylene Blue)

 1. ภายในตัวเครื่องสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 32 MB และสามารถบันทึกผลการทดลองลงใน USB memory stick
 2. ตัวเครื่องมีช่องต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ ผ่าน RS232 และ USB
 3. ตัวเครื่องสามารถควบคุมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์หรือตัวเครื่องโดยตรง สามารถป้อนรหัสผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถพิมพ์ผลการวิเคราะห์แยกเป็นรายการเดี่ยวๆ ได้
 4. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
  • แผ่นซีดีสำหรับติดตั้งการทำงาน     จำนวน 1  แผ่น
  • สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (Communication cable) จำนวน 1  เส้น
  • สายไฟ (Power cord)             จำนวน 1  ชิ้น
  • Holmium oxide glass     จำนวน 1  ชิ้น
 5. ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 500 x 475 x 245 มิลลิเมตร (W x D x H)
 6. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 22 กิโลกรัม
 7. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
 8. เป็นผลิตภัณฑ์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 9. โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001 : 2008
 10. รับประกันคุณภาพสินค้า เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
 11. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

 

Features
 • Real double-beam system.
 • High integration 32Bit CPU guarantees high performance.
 • Five kinds of slits: 0.5nm, 1nm, 2nm, 3nm, and 5nm.
 • Quartz coated and sealed optics prevents corrosion from environment.
 • Light sources automatically record the working time.
 • Automated six-coupled cell enormously shortens the sample replacement time.
 • Intellectual auto-checking function of the software is convenient for trouble shooting and maintenance.
 • Standalone systems are with powerful 32M storage capacity.
 • Options of standalone systems or systems with separate PC controllers.
 • Streamline surface protects sample splashes into internal space.Specifications
 • Optical System / Double Beam, C-T monochromator, holographic grating
 • Wavelength range / 190 nm ~ 1100 nm
 • Spectrum bandwidth / 2nm
 • Photometric method / Transmittance, Absorbance, Energy
 • Absorbance range / -3 ~ 3Abs
 • Wavelength Accuracy / ±0.3nm
 • Wavelength Repeatability /0.1nm
 • Photometric Accuracy / ±0.002A(0~0.5A), ±0.004A(0.5~1.0A), ±0.3%T
 • Photometric Repeatability / ≤001A(0~0.5A), ≤0.002A(0.5~1.0A), ≤0.1%T
 • Stray Light / ≤05% T
 • Baseline straightness / ±0.001A
 • Drift / ≤0003A/h (500nm, 0A)
 • Noise / ±0.0002A (500nm, P-P)
 • Scan speed / Adjustable(Fast, Middle, Low)
 • Detector / Si-Photodiode
 • Light source / Halogen tungsten lamp / deuterium lamp (Auto-switch)
 • Cell holder / Automatic six-position cell holder
 • Display / 320 x 240 pixels, LCD
 • Control mode / Local/PC control
 • Dimensions / W500xD475xH 245mm
 • Weight / 22Kg
 • Brand : LabTech USA

Brand

LabTech

Laboratory Instruments of LabTech UV 9100 A.pdf

Download