Non-sterile Hydrophobic PTFE Syringe filter, ยี่ห้อ Filter BIO

600.00 ฿1,100.00 ฿

ล้างค่า
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

Non-sterile Hydrophobic PTFE Syringe filter, ยี่ห้อ Filter BIO

ตัวกรองสารละลายเคมีสำหรับหลอดฉีดยา ใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างสารในงานทางด้านวิเคราะห์ การทำสอบเชิงคุณภาพ กำจัดตะกอนของโปรตีน การทดสอบการละลาย การวิเคราะทางอาหาร การวิเคราะห์ทางชีววิทยาศาสตร์ การเตรียมตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

Brand

Filter Bio

น้ำหนัก ไม่ระบุ

Syringe filter

Download