CD-104 Handheld Conductivity TDS Salt Meter, ยี่ห้อ GonDo EzDo

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

CD-104 Handheld Conductivity TDS Salt Meter ยี่ห้อ GonDo EzDo

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าการนำไฟฟ้า (conductivity) ค่าความเค็ม (salt) และปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ(TDS) แบบพกพา ตัวเครื่องมาพร้อมกับโพรบconductivity และ โพรบวัดอุณหภูมิที่มีสายยาว เหมาะสำหรับการตรวจวัดนอกสถานที่ ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า Conductivity ได้ในช่วง 0.0-100.0 มิลลิซีเมนส์, ตรวจวัดค่า TDS ได้ในช่วง 0.0-66.7ppt, ตรวจวัดค่า Salt ได้ในช่วง0.0-50.0 ppt และ ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส

 

Brand

GonDo EzDo