เครื่องหมุนเหวี่ยง (Multi-Purpose Clinical Centrifuge) รุ่น DM0636,Onilab

Multi-Purpose Clinical Centrifuge

รุ่น DM0636

Made in USA

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

Multi-Purpose Clinical Centrifuge รุ่น DM0636, ONiLAB

เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสารที่เหมาะสำหรับงานทางด้านเคมี งานทางด้านการวิจัย และในห้องปฎิบัติการในโรงงาน ตัวเครื่องรองรับหัวปั่ยหลายรูปแบบทั้งแบบ angle rotor และ swing rotor ทำให้สามารถเลือกการใช้งานค่อนข้างหลากหลาย

โดยมีรายละเอียดสเปคดังตาราง

Brand

Onilab

Multi-Purpose Clinical Centrifuge รุ่น DM0636, ONiLAB

Download