เตาเผาอุณหภูมิสูง Standard Muffle Furnacesp ยี่ห้อ MagmaTherm

Working Temperature :1100 °C 1200 °C 1250 °C 1300 °C  _  สอบถามราคา _

View More

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

• Suitable for every kind ofprocesses like ashing,sintering, preheating,melting, oxidizing.
• User friendly operatingmenu in 4 line display foreasy operation.
• Durable inside liningmade of light insulatingbricks

• Accurate measuring andcontrolling the temperature
using K and S Type thermocouples.
• ±1 °C control accuracy.
• Designed for minimalspace requirements in thelaboratory, thanks tothe highly engineeredinsulation design.

• Dual shell housing for lowouter surface temperature.
• Optional protective gasconnection, door switch,second thermocouple fordifferent adjustablepurposes.
• Lift up and Sidewardsopenning door possibilities.

 

 • PID controller
 • LCD display that shows current and target temperature
 • Optimum insulation properties
 • 2, 4, 8 and 16 step heating programs available
 • Fe-Cr-Al heating element embedded in brick walls
 • Accurate measurement and control of temperature using K and S type thermocouple
 • Second thermocouple for different adjustable purposes
 • Durable inside lining made of light insulating bricks
 • Dual shell housing for low outer surface temperature
 • Steel sheet housing material
 • Insulating fire brick as inner and front face insulation material
 • Ceramic fibre board as door insulation material
 • Quartz tube used to protect heating element
 • Provision of audio warning as the step changes and at the end of the program
 • Provision of automatic power cut-off to the heating elements and alert if the control unit/control card is over heated
 • Instantaneous energy consumption indicator
 • Calculator for average working temperature
 • Descriptive error indicator
 • User friendly menu

Brand

MAGMA THERM

Full specifications ▼

Download