เครื่องไตเตรทดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Digital Titrator ) รุ่น dTrite ,ONILAB

29,900.00 ฿

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องไตเตรทดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Digital Titrator ) รุ่น dTrite ,ONILAB

เป็นเครื่องไทเทรตดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีเครื่องกวนแม่เหล็กเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าการจ่ายสารละลาย (Volume Range) อยู่ในช่วง 01-99.99 มิลลิลิตร โดย Max piston lift อยู่ที่ 10 มิลลิลิตร สามารถปรับความเร็วได้ทั้งหมด 16 ระดับ (16 stages of titration velocity) และมีค่าความละเอียด 10 ไมโครลิตร

 

Brand

Onilab

เครื่องไตเตรทดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Digital Titrator ) รุ่น dTrite ,ONILAB

Download