เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวตั้ง ( Vertical Electrophoresis) รุ่น JY-CZ-B ยี่ห้อ JUNYI

เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวตั้ง Vertical Electrophoresis)  รุ่น JY-CZ-BL ยี่ห้อ JUNYI

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวตั้ง Vertical Electrophoresis)  รุ่น JY-CZ-B ยี่ห้อ JUNYI

 1. เป็นเครื่องที่ใช้แยกสารด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวตั้ง ( Vertical Electrophoresis)
 2. สามารถติดตั้งแผ่นกระจกเข้ากับตัวเครื่องได้ง่าย (Easy glass plates installation)
 3. ตัวเครื่องจะปิดเมื่อมีการเคลื่อนย้ายฝาปิด (Auto-switch –off when the lid is moved)
 4. ตัวเครื่อมี Glass plate ขนาด 216 x 110 มิลลิเมตร
 5. ตัวเครื่องรองรับ Gel ขนาด 186 x 95 มิลลิเมตร ที่มีขนาดความหนาของเจลไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร
 6. ตัวเครื่องสามารถใส่ Gel ได้สูงสุด 2 แผ่น รองรับตัวอย่างได้ สูงสุด 104 ตัวอย่าง
 7. ตัวเครื่องสามารถใส่สารละลายมาตรฐาน (Buffer) ได้ไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิลิตร
 8. ตัวเครื่องมีขนาด 290 x 170 x 155 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง )
 9. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  • ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
   • เป็นเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (Universal Power Supply)
   • มีหน้าจอแสดงผลเป็นชนิด LCD with backlight
   • ตัวเครื่องสามารถปรับช่วงการปล่อยกระแสไฟ (Out put Range) ได้ในช่วง 10-600 โวลต์, 1 – 500 มิลลิแอมป์, 1 – 300 วัตต์
   • ตัวเครื่องสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1- 9 ชั่วโมง 59 นาที
   • ตัวเครื่องมี Jacks สำหรับจ่ายไฟออกจากตัวเครื่อง จำนวน 4 ชุด
   • ตัวเครื่องควบคุมการทำงานด้วยระบบ Dual core microprocessor
   • สามารถปรับตั้งค่ากระแสไฟฟ้า (indicate the preset value) และ ค่าไฟฟ้าที่แสดง (Actual output value) ได้พร้อมกัน
   • สามารถบันทึกค่าสำหรับการทดสอบ Electrophoresis ได้ 10 ค่า
   • ตัวเครื่องมีฟังก์ชั่นบันทึกค่าอัตโนมัติ (Automatic memory function)
   • ตัวเครื่องมีฟังก์ชั่น timing operation function
   • ตัวเครื่องมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ในกรณี no load, over load, short circuit, rapid resistance change, ground leak และ System overheating
   • มีคู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1ชุด
   • รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
 1. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
 2. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 6.2 กิโลกรัม
 3. โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001
 4. รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
ขนาดแผ่นกระจก (W × L): 216 × 220 มม
ขนาดเจล (กว้าง x ยาว): 186 × 205 มม
ความหนาของเจล: 1.0 (mm)
จำนวนเจล: 1 ~ 2 (ชิ้น)
ปริมาณตัวอย่าง: (1.0mm) 25,40,52wells
ปริมาณบัฟเฟอร์: ~ 3500 (มล.)
ขนาด (L × W × H): 280 × 140 × 250 (mm)
น้ำหนักสุทธิ:

Brand

JUNYI

JY-CZ-B

Download