เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวนอน ( Horizontal Electrophoresis) รุ่น JY-SPCT ยี่ห้อ JUNYI

Horizontal Electrophoresis

Junyi

View More

26,000.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักณะจำเพาะ

 1. เป็นเครื่องที่ใช้แยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวนอน ( Horizontal Electrophoresis)
 2. สามารถเคลื่อนย้าย electrodes ง่ายในการดูแลรักษา ใช้งานได้ง่าย และ รวดเร็ว
 3. ตัวเครื่องจะปิดเมื่อมีการเคลื่อนย้ายฝาปิด (Auto-switch –off when the lid is moved)
 4. ตัวเครื่องรองรับ Gel ได้ 4 ขนาด ได้แก่ 120×120, 120×60, 60×120, 60×60 มิลลิเมตร
 5. รองรับตัวอย่างได้ สูงสุด 100 ตัวอย่าง
 6. ตัวเครื่องสามารถใส่สารละลายมาตรฐาน (Buffer) ได้ไม่น้อยกว่า 550 มิลลิลิตร
 7. ตัวเครื่องมีขนาด 160 x 300 x 75 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง )
 8. อุปกรณ์ประกอบ
  • ฝาปิดจำนวน 1 ชิ้น
  • แท้งสำหรับทำ electrophoresis จำนวน 1 แท้ง
  • แม่พิมพ์สำหรับสร้างเจล (Gel tray) ขนาด 120×120 mm จำนวน 1 ชิ้น
  • แม่พิมพ์สำหรับเตรียมเจล (Gel tray) ขนาด 120×60 mm จำนวน 1 ชิ้น
  • แม่พิมพ์สำหรับเตรียมเจล (Gel tray) ขนาด 60×120 mm จำนวน 1 ชิ้น
  • แม่พิมพ์สำหรับเตรียมเจล (Gel tray) ขนาด 60×60 mm จำนวน 2 ชิ้น
  • ถาดรองเจล (Gel box) จำนวน 1 ชิ้น
  • Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.5 mm 1/2/3 จำนวน 1 ชิ้น
  • Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.0 mm 6/13 จำนวน 2 ชิ้น
  • Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.0 mm 8/18 จำนวน 2 ชิ้น
  • Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.0 mm 11/25 จำนวน 2 ชิ้น

Brand

JUNYI

JY-SPCT

Download