เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวนอน ( Horizontal Electrophoresis) รุ่น JY-SPFT ยี่ห้อ JUNYI

Horizontal Electrophoresis

ยี่ห้อ Junyi

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักณะจำเพาะ

เครื่องที่ใช้แยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวนอน (Horizontal Electrophoresis) สามารถเคลื่อนย้าย electrodes ง่ายในการดูแลรักษา ใช้งานได้ง่าย และ รวดเร็ว  สามารถปิดเมื่อมีการเคลื่อนย้ายฝาปิด (Auto-switch –off when the lid is moved)

Gel size (WXL) 130x130 (mm) 78x100 (mm) 48x75 (mm)
No. of samples 3-104 samples
Total buffer volume 600 ml
Dimension (LxWxH) 305x152x80 (mm)
Weight 1.7 kg
อุปกรณ์ประกอบ ฝาปิดจำนวน 1 ชิ้น แท้งสำหรับทำ electrophoresis จำนวน 1 แท้ง แม่พิมพ์สำหรับสร้างเจล (Gel tray) ขนาด 130x130 mm และ 78x100 mm จำนวนอย่างละ 1 ชิ้น และ 48x75mm จำนวน 2 ชิ้น ถาดรองเจล (Gel box) จำนวน 1 ชิ้น Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.0 mm 13 จำนวน 2 ชิ้น Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.5 mm 13 จำนวน 2 ชิ้น Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.0 mm 26 จำนวน 4 ชิ้น Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.0 mm 26 จำนวน 2 ชิ้น Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.0 mm 15 จำนวน 2 ชิ้น Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.5 mm 3 จำนวน 2 ชิ้น Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.0 mm 5 จำนวน 2 ชิ้น level adjusting button จำนวน 4 ชิ้น

Brand

JUNYI

JY-SPFT

Download