เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวนอน ( Horizontal Electrophoresis) รุ่น JY-SPDT ยี่ห้อ JUNYI

Horizontal Electrophoresis

ยี่ห้อ Junyi

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักณะจำเพาะ

เครื่องที่ใช้แยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวนอน (Horizontal Electrophoresis) สามารถเคลื่อนย้าย electrodes ง่ายในการดูแลรักษา ใช้งานได้ง่าย และ รวดเร็ว  สามารถปิดเมื่อมีการเคลื่อนย้ายฝาปิด (Auto-switch –off when the lid is moved)

Gel size (WXL) 140x140 (mm) 140x70 (mm) 70x70 (mm)
No. of samples 1-87 samples
Total buffer volume 900 ml
Dimension (LxWxH) 390x187x63 (mm)
Weight 2.0 kg
อุปกรณ์ประกอบ ฝาปิดจำนวน 1 ชิ้น แท้งสำหรับทำ electrophoresis จำนวน 1 แท้ง แม่พิมพ์สำหรับสร้างเจล (Gel tray) ขนาด 140x140 mm และ 140x70 mm จำนวนอย่างละ 1 ชิ้น และ 70x70mm จำนวน 2 ชิ้น ถาดรองเจล (Gel box) จำนวน 1 ชิ้น Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.0 mm 1/2/3 จำนวน 1 ชิ้น Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.5 mm 6/14 จำนวน 1 ชิ้น Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.0 mm 8/17 จำนวน 2 ชิ้น Comb สำหรับเตรียมเจลขนาด 1.5 mm 13/29 จำนวน 2 ชิ้น Buffer saving module จำนวน 2 ชิ้น

Brand

JUNYI

JY-SPDT

Download