เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Gradient PCR) , รุ่น PR-96E , ยี่ห้อ Miulab

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Gradient PCR ), รุ่น PR-96E , ยี่ห้อ Miulab 

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Gradient PCR) , รุ่น PR-96E , ยี่ห้อ Miulab 

 1. เป็นเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม โดยใช้เทคนิค polymerase chain reaction (PCR)
 2. ตัวเครื่องมีการติดตั้งระบบ built-in gradient calculator ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเกิดปฎิกิริยา PCR ของตัวอย่างทดสอบ
 3. ตัวเครื่องมีหน้าจอขนาด 5 นิ้ว ชนิด TFT high-definition true-color full touch LCD screen display ขนาด 800 x 480 พิกเซล
 4. ตัวเครื่องใช้เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor technology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเครื่อง
 5. ตัวเครื่องมีระบบ User login, password protection, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งสามารถเก็บข้อมูลโปรแกรมได้มากกว่า 100 ข้อมูล
 6. ตัวเครื่องมีการแสดงผลหน้าจอชนิด real-time ของการทำ gradient และ อุณหภูมิของการทำสอบ
 7. ตัวเครื่องสามารถควบคุมการเปิด-ปิดการใช้งาน และอุณหภูมิของ hot lid ได้
 8. ตัวเครื่องสามารถตั้งเวลา Single step time ได้ในช่วง 1 ถึง 59 นาที 59 วินาที หรือ ตั้ง ชนิด forever ได้
 9. ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าช่วงอุณหภูมิได้ในช่วง 4 ถึง 99.9 องศาเซลเซียส
 10. ตัวเครื่องสามารถใส่ตัวอย่างทดสอบขนาด 0.2 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 96 หลุม
 11. ตัวเครื่องสามารถตั้งอัตราสูงสุดของอุณหภูมิความร้อนได้ ที่ 4.5 องศาเซลเซียสต่อวินาที
 12. ตัวเครื่องสามารถตั้งอัตราสูงสุดของอุณหภูมิความเย็นได้ที่ 4.0 องศาเซลเซียสต่อวินาที
 13. ตัวเครื่องมีความสม่ำเสมอของอุณหภูมิอยู่ในช่วง +/- 0.2 องศาเซลเซียส
 14. ตัวเครื่องมีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิอยู่ในช่วง +/-0.1 องศาเซลเซียส
 15. ตัวเครื่องมีความละเอียดของอุณหภูมิ (Resolution) เท่ากับ 0.1 องศาเซลเซียส
 16. ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าการทดสอบ ชนิด Block หรือ Tube ได้
 17. ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าอุณหภูมิ ในการทำ Gradient ได้ในช่วง 30.0 ถึง 99.9 องศาเซลเซียส, มีความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ อยู่ในช่วง +/-0.2 องศาเซลเซียส, มีค่าความถูกต้องอยู่ในช่วง +/-0.2 องศาเซลเซียส
 18. ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าช่วงอุณหภูมิของ Hot cover temp ได้ในช่วง 30 ถึง 105 องศาเซลเซียส
 19. ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้สูงสุด 30 ขั้นตอน
 20. ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าโปรแกรมจำนวน cycle ได้สูงสุด 99 รอบ
 21. สามารถตั้งค่าเวลา เพิ่มขึ้น / ลดลง ได้ในช่วง -599 ถึง 599 วินาที
 22. สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ เพิ่มขึ้น / ลดลง ได้ในช่วง -9.9 องศาเซลเซียส ถึง 9.9 องศาเซลเซียส
 23. ตัวเครื่องมีระบบหยุด (pause fuction)
 24. ตัวเครื่องสามารถเชื่อมต่อ USB
 25. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 100-240โวลต์ 50/60 เฮิร์ต
 26. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด พร้อมทั้งสอนการใช้งาน 1 ครั้ง

 

 • Product description: Gradient PCR instrument is a gene amplification instrument with gradient PCR function derived from ordinary PCR instrument.It is widely used in molecular biology, criminal investigation, disease research and other fields.
 •  INQUIRY
 • 62.9K

Brand

MIULAB

PR-96E

Download