เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Gradient PCR) รุ่น PR-96 ยี่ห้อ MiuLab

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม โดยใช้เทคนิค polymerase chain reaction (PCR) สามารถใช้ตัวอย่างทดลอง 0.2 มิลลิมิตร ได้ไม่น้อยกว่า 96 ตัวอย่าง

  • หน้าจอขนาด 8 นิ้ว แบบ TFT high-definition true-color full touch LCD screen display และสามารถแสดงผลหน้าจอชนิด real-time ของการทำ gradient และอุณหภูมิขณะทดสอบ
  • สามารถตั้งค่าจำนวนรอบได้สูงสุด 99 รอบ
  • เครื่องสามารถตั้งค่าอุณหภูมิ ในการทำ Gradient ได้ในช่วง 30.0 ถึง 99.9 องศาเซลเซียส, มีความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ อยู่ในช่วง ±0.3 องศาเซลเซียส, มีค่าความถูกต้องอยู่ในช่วง ±0.3 องศาเซลเซียส
  • สามารถตั้งค่าช่วงอุณหภูมิได้ในช่วง 4 ถึง 99.9 องศาเซลเซียส
  • ตั้งอัตราสูงสุดของอุณหภูมิความร้อนได้ ที่ 4.5 องศาเซลเซียสต่อวินาที
  • ตั้งอัตราสูงสุดของอุณหภูมิความเย็นได้ที่ 4.0 องศาเซลเซียสต่อวินาที
  • สามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้สูงสุด 30 ขั้นตอน
  • มีระบบ User login, password protection และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งสามารถเก็บข้อมูลโปรแกรมได้มากกว่า 100 ข้อมูล
  • ตัวเครื่องมีระบบหยุด (pause function)

Brand

MIULAB

Gradient PCR รุ่น PR-96

Download