เครื่องเขย่า 96 wells plate( Microplate Mixer)รุ่น MX-M ยี่ห้อ Onilab

12,000.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องเขย่า 96 wells plate( Microplate Mixer)รุ่น MX-M ยี่ห้อ Onilab

เป็นเครื่องเขย่า 96 wells plate ที่สามารถเขย่าได้สูงสุดครั้งละ 2 plates ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วในการเขย่าได้ตั้งแต่ 0 – 1,500 rpm (กรณี 2 แพลตได้ตั้งแต่ 0 – 1,000 rpm)

   

Brand

Onilab

เครื่องเขย่า 96 wells plate( Microplate Mixer)รุ่น MX-M ยี่ห้อ Onilab

Download