เครื่องเขย่า 96 well plate (Micro plate shaker) รุ่น MIX-1500 ยี่ห้อ Miulab

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เป็นเครื่องมือสำหรับผสม และ เขย่า เหมาะสำหรับ PCR plate (96-holes/384-holes), เพลทเลี้ยงเซลล์ (24-holes/48-holes/96-holes เป็นต้น), การศึกษาด้านภูมิคุ้มกันวิทยา และ การย้อมสี เหมาะสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิต่ำ    ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วในการเขย่าได้ ในช่วง 200 รอบ/นาที ถึง 1,500รอบ/นาที

Brand

MIULAB

MIX-1500 96-well mixer (4 plate)

Download