เครื่องเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ 96 well plate (Plate Thermo Shaker Incubator) รุ่น ST60-4 ยี่ห้อ MiuLab

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

 1. เป็นเครื่องเขย่าผสมสารชนิดควบคุมอุณหภูมิ ชนิด micro-plate เหมาะสำหรับงานทางด้าน cell culture และ งานด้านอื่น ๆ
 2. ตัวเครื่องควบคุมการทำงานด้วยระบบ Micro-processing techniques combined with PID control
 3. ตัวเครื่องมีหน้าจอควบคุม LCD สามารถควบคุม อุณหภูมิ เวลา และ ความเร็วในการเขย่า
 4. ตัวเครื่องสามารถทำอุณหภูมิได้จากฐาน และฝาเครื่อง ทำให้อุณหภูมิคงที่
 5. ตัวเครื่องใช้มอเตอร์ชนิด Brushless DC motor สามารถใช้ได้ยาวนาน
 6. เมื่อทำงานเสร็จตัวเครื่องจะมีสัญญาณเตือน (Beep alarm when operation ends)
 7. ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วได้ในช่วง 200 ถึง 1200 รอบต่อนาที
 8. ตัวเครื่องมีระบบการเขย่า (Shaking Orbit) ชนิด 2 มิลลิเมตร (หมุนเป็นวงกลม)
 9. สามารถควบคุมอุณหภูมิ (Temp. Control Range) ได้ในช่วงตั้งแต่อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 70 องศาเซลเซียส
 10. สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ (Temp. Setting Range) ได้ในช่วง ตั้งแต่ 5 ถึง 70 องศาเซลเซียส
 11. ตัวเครื่องมีค่า Stability ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วง ±0.2 องศาเซลเซียส
 12. ตัวเครื่องมีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอ (Temp. Display Accuracy) เท่ากับ 1 องศาเซลเซียส
 13. ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าได้ในช่วง ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที หรือ short mix
 14. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า 220/110 โวลต์ 50/60 เฮิร์ต และใช้กำลังไฟฟ้า 250 วัตต์
 15. ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า (W x D x H) 345 x 210 x 178 มิลลิเมตร
 16. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม
 17. บริษัทฯ ผู้จำหน่าย มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือใบแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทยเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการซ่อมบำรุงรักษา อะไหล่ รวมทั้งบริการหลังการขายและสอนการใช้งาน
 18. เป็นผลิตภัณฑ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 19. รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
 20. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด พร้อมทั้งสอนการใช้งาน 1 ครั้ง

Brand

MIULAB

Plate Thermo Shaker Incubator (4 plate)

Download