เครื่องเขย่าสาร (Smart mixer) รุ่น MIX-3000 ยี่ห้อ MiuLab

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

  1. เป็นเครื่องเขย่าสาร ผสมสาร เหมาะสำหรับงานหลากหลายด้าน
  2. สามารถใช้กับเพลท 96 well PCR (skirted, semi skirted, unskirted), 384 hole PCR plate, 96 และ 384 deepwell plate, MTP microplate, ELISA plate, หลอดขนาด 0.2 ml/0.5 ml/1.5 ml และ 2 ml และ สามารถใช้เป็น Vortex แก่หลอดชนิดต่าง ๆ
  3. ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วได้ในช่วง 300 ถึง 3000 รอบต่อนาที และมีการทำงานแบบ Touch Vortex โดยมีความเร็ว 3500 รอบต่อนาที
  4. ตัวเครื่องมีระบบการเขย่า (Shaking Orbit) ชนิด 3 มิลลิเมตร (หมุนเป็นวงกลม)
  5. ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าได้ในช่วง ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที หรือ สามารถตั้งทำงานแบบต่อเนื่องได้
  6. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต และใช้กำลังไฟฟ้า 45 วัตต์

Brand

MIULAB

MIX-3000

Download