เครื่องเขย่าสาร (Smart mixer) รุ่น MIX-3000 ยี่ห้อ MiuLab

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

  • เป็นเครื่องเขย่าสารและผสมสาร เหมาะสำหรับงานหลากหลายด้าน
  • สามารถใช้กับเพลท 96 well PCR (skirted, semi skirted, unskirted), 384 hole PCR plate, 96 และ 384 deepwell plate, MTP microplate, ELISA plate, หลอดขนาด 0.2 ml/0.5 ml/1.5 ml และ 2 ml และ สามารถใช้เป็น Vortex แก่หลอดชนิดต่าง ๆ
  • ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วได้ในช่วง 300 ถึง 3000 รอบต่อนาที และมีการทำงานแบบ Touch Vortex โดยมีความเร็วสูงสุด 3500 รอบต่อนาที
  • มีระบบการเขย่า (Shaking Orbit) ชนิด 3 มิลลิเมตร (หมุนเป็นวงกลม)
  • สามารถตั้งค่าได้ในช่วง ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที หรือ สามารถตั้งทำงานแบบต่อเนื่องได้

Brand

MIULAB

MIX-3000

Download