เครื่องเขย่าสาร Orbital Shaker รุ่น BS-3 ยี่ห้อ Being lab

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

 1. เป็นเครื่องเขย่าสาร เหมาะสำหรับงานทางด้านเลี้ยงแบคทีเรีย จุลินทรีย์ เพาะเลี้ยงเซลล์ งานด้านชีวเคมี และ งานเพาะเลี้ยงพืช เป็นต้น
 2. หน้าจอ LCD โดยสามารถตั้งโปรแกรม เวลา และความเร็วผ่านหน้าจอ
 3. มีเทคโนโลยี Single-axis drive สำหรับสร้างความสมดุล ทำงานได้อย่างเสถียร เสียงรบกวนต่ำ
 4. เครื่องมือจะหยุดการทำงานเมื่อพบการสั่นสะเทือนจากการไม่สมดุล
 5. กรณีเครื่องมือเกิดความเสียหายเครื่องมือจะแสดงข้อความบนหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
 6. ตัวเครื่องใช้มอเตอร์ชนิด Brushless DC motor
 7. ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วได้ในช่วง 40 ถึง 300 รอบต่อนาที
 8. ตัวเครื่องมีระบบการเขย่า (Amplitude) ชนิด 20 มิลลิเมตร
 9. ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าได้ในช่วง ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที
 10. ขนาด platform ที่ใช้กับตัวเครื่องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 450×450 มิลลิเมตร
 11. สามารถบรรจุขวดรูปชมพู่ (flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร ได้ 18 ขวด
 12. ปริมาตรสูงสุดที่รองรับได้ 9,000 มิลลิลิตร
 13. ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  1. ชุด Spring wire rack, Universal attachment, Cell culture spring rack, Flask clamp, Rubber mat, Tube rack, Universal platform, Sticky pad

Brand

Being lab

Orbital Shaker BS-3

Download