เครื่องเขย่าสารชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Thermo Shaking Incubator) รุ่น MTC-100 ยี่ห้อ MiuLab

Thermo Shaker incubator

รุ่น MTC-100 ยี่ห้อ Miulab

แถม Block C รุ่น 1.5 ml x 35 และ Cover A อย่างละ 1 ชิ้น

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

  • เป็นเครื่องเขย่าสารชนิดควบคุมอุณหภูมิ เหมาะสำหรับ หลอดทดลอง, PCR plates, deep-well plates และ micro plates เป็นต้น
  • สามารถทำอุณหภูมิได้ในช่วง 0 องศาซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส
  • ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วได้ในช่วง 300 ถึง 1500 รอบต่อนาที
  • สามารถตั้งค่าเวลาได้ในช่วง ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที หรือ สามารถตั้งทำงานแบบต่อเนื่องได้
  • ตัวเครื่องมีระบบการเขย่า (Shaking Orbit) ชนิด 3 มิลลิเมตร (หมุนเป็นวงกลม)
  • สามารถควบคุมอุณหภูมิ (Temp. Control Range) ได้ในช่วง ตั้งแต่ อุณหภูมิ 0 ถึง 100 องศาเซลเซียส
  • ตัวเครื่องมีค่า Stability อยู่ในช่วง ±0.3 องศาเซลเซียส
  • มีค่าความสม่ำเสมอของอุณหภูมิบล็อค (Block Temperature Uniformity) ±3 องศาเซลเซียส
  • มีอัตราการให้ความร้อน (Heating speed) ≤ 15 นาที ในช่วงอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส
  • มีอัตราทำความเย็น (Cooling speed) ≥ 7 องศาเซลเซียสต่อนาที ตั้งแต่ 100 องศาเซลเซียส ถึง 20 องศาเซลเซียส

มีอุปกรณ์เสริมขนาดต่างๆเพื่อความเหมาะสมกับตัวอย่างการใช้งาน

Brand

MIULAB

MTC-100

Download