เครื่องเขย่าสารชนิดควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก (Shaking Incubator), รุ่น ES-60C+ , ยี่ห้อ Miulab

เครื่องเขย่าสารชนิดควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก (Shaking Incubator), รุ่น ES-60C+, ยี่ห้อ Miulab 

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องเขย่าสารชนิดควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก (Shaking Incubator), รุ่น ES-60C+, ยี่ห้อ Miulab 

 1. เป็นเครื่องเขย่าสารชนิดควบคุมอุณหภูมิ เหมาะสำหรับงานทางด้าน biochemistry, cell culture, fermentation, hybridization, research of enzyme  และ cell tissue
 2. ตัวเครื่องควบคุมการทำงานด้วยระบบ Micro-processor control
 3. ตัวเครื่องสามารถมีประตูเปิดจากด้านหน้าขึ้นด้านบนของตัวเครื่อง พร้อมทั้งมีหูจับประตู
 4. เมื่อเปิดประตู (Cover) ระบบหมุนเวียนอากาศภายในตัวเครื่อง, ระบบให้ความร้อนและระบบเขย่าจะหยุดการทำงาน
 5. ตัวเครื่องใช้มอเตอร์ชนิด Brushless DC motor สามารถใช้ได้ยาวนาน
 6. เมื่อทำงานเสร็จตัวเครื่องจะมีสัญญาณเตือน (Alarm after program finished)
 7. เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งโดยผู้ใช้ตัวเครื่องจะตัดการทำงานนของตัวทำความร้อนทันที (Heating cut off)
 8. ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วได้ในช่วง 50 ถึง 300 รอบต่อนาที
 9. ตัวเครื่องมีระบบการเขย่า (Shaking Orbit) ชนิด 20 มิลลิเมตร (หมุนเป็นวงกลม)
 10. สามารถควบคุมอุณหภูมิ (Temp. Control Range) ได้ในช่วงตั้งแต่อุณหภูมิ 4 ถึง 60 องศาเซลเซียส (ที่ช่วงอุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส)
 11. สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ (Temp. Setting Range) ได้ในช่วง ตั้งแต่ 4 ถึง 60 องศาเซลเซียส
 12. ตัวเครื่องมีค่า Temp. Stability ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วง ≤±0.3 องศาเซลเซียส
 13. ตัวเครื่องมีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอ (Temp. Display Accuracy) เท่ากับ 0.1 องศาเซลเซียส
 14. ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าได้ในช่วง ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที หรือสามารถตั้งทำงานแบบต่อเนื่องได้
 15. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต และใช้กำลังไฟฟ้า 1200 วัตต์
 16. ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า (W x D x H) 560 x 823 x 449 มิลลิเมตร
 17. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 61 กิโลกรัม

Brand

MIULAB

Catalog

Download