เครื่องเขย่าพร้อมควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator) ยี่ห้อ Biobase รุ่น BJPX-2102D

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องเขย่าสารพร้อมควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator)รุ่น BJPX-2102D ยี่ห้อ Biobase

เป็นเครื่องเขย่าสารพร้อมควบคุมอุณหภูมิ ชนิดตั้งพื้น สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ในช่วง4องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส มีโหมดเขย่าเป็นชนิด Rotary shaking ที่สามารถปรับความเร็วได้ในช่วง 20 ถึง 350 รอบต่อนาที มีฟังก์ชั่นการตั้งเวลาได้ในช่วง 0 ถึง 9999 นาที มาพร้อมกับอุปกรณ์ใส่ขวดมาตรฐาน 205มิลลิลิตร จำนวน 24 ขวด หรือ สามารถเลือกเปลี่ยนปริมาตรของขวดได้หลายขนาด

Brand

Biobase

เครื่องเขย่าสารพร้อมควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator)รุ่น BJPX-1102D ยี่ห้อ Biobase

Download