เครื่องเขย่าพร้อมควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator) ยี่ห้อ Biobase รุ่น BJPX-200B

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องเขย่าสารพร้อมควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator)รุ่น BJPX-200B ยี่ห้อ Biobase

เป็นเครื่องเขย่าสารพร้อมควบคุมอุณหภูมิ ชนิดตั้งโต๊ะ สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ในช่วง 4 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส มีโหมดเขย่าเป็นชนิด Rotary shaking ที่สามารถปรับความเร็วได้ในช่วง 30 ถึง 400 รอบต่อนาที มีฟังก์ชั่นการตั้งเวลาได้ในช่วง 0 ถึง 999.59 นาที ตัวเครื่องมี vibration range Ø25 มิลลิเมตร ตัวเครื่องมีระบบหมุนเวียนอากาศภายใน (Circulation) เป็นชนิด Forced convection

Brand

Biobase

Shaking Incubator

Download