เครื่องหมุนเหวี่ยง (Multi-Purpose Clinical Centrifuge) รุ่น DM0636 ยี่ห้อ Onilab

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

 Multi-Purpose Clinical Centrifuge รุ่น DM0636 ยี่ห้อ Onilab

เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนใช้สำหรับปั่นตกตะกอนสารละลายสำหรับห้องปฎิบัติทางเคมี ทางอุตสาหกรรม และในห้องวิจัยทั่วไป ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วรอบได้ในช่วง300 – 6000 รอบต่อนาที และปรับเวลาการทำงานได้ในช่วง 30 วินาที – 99 นาที หรือการทำงานแบบต่อเนื่อง ตัวเครื่องรองรับปริมาตรสูงสุดอยู่ที่ 100มิลลิลิตรx4 รวมทั้งรองรับ rotor ที่หลากหลายทั้ง fixed angle rotor และ swing-out rotor

 

 

Brand

Onilab

 Multi-Purpose Clinical Centrifuge รุ่น DM0636 ยี่ห้อ Onilab

Download