เครื่องสกัด Soxhlet Extractor รุ่น DW-SXT-06 ยี่ห้อ Drawell

69,000.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

 1. เป็นเครื่องสกัดสารใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ ใช้สำหรับตัวอย่าง อาหาร ไขมัน อาหารสัตว์ เป็นต้น
 2. ตัวเครื่องประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ตัวให้ความร้อน สารเคมีที่ใช้สกัด และระบบทำความเย็น
 3. สามารถใช้กับตัวอย่างที่มีน้ำมัน (Oil) อยู่ในช่วง 5% – 60%
 4. สามารถสกัดสารได้ครั้งละ 6 ตัวอย่าง
 5. ขวดก้นกลมที่ใช้ในการสกัดสามารถรองรับปริมาตรไม่ต่ำกว่า 150 มิลลิลิตร/ขวด
 6. ปริมาณตัวอย่างที่ใช้สกัด 0-5 กรัม/ชุด
 7. สามารถเก็บเกี่ยวตัวอย่างหลังสกัดโดยอัตโนมัติ
 8. ตัวเครื่องสามารถทำอุณหภูมิอยู่ในช่วง +5 oC – 100 oC
 9. ตัวเครื่องด้านนอกมีขนาด 550 x 320 x 626 มิลลิเมตร
 10. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 220±10 โวลต์, 300 วัตต์
 11. โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO9001, CE
 12. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

Brand

Drawell

DW-SXT-06 Soxhlet Extractor

Download