เครื่องสกัด Soxhlet Extractor รุ่น DW-SXT-06 ยี่ห้อ Drawell

DW-SXT-06

Soxhlet extractor

View More

70,000.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

  • เป็นเครื่องสกัดสารใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ ใช้สำหรับตัวอย่าง อาหาร ธัญพืช ดิน และ อาหารสัตว์ เป็นต้น
  • ตัวเครื่องประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ตัวให้ความร้อน สารเคมีที่ใช้สกัด และระบบทำความเย็น
  • สามารถสกัดสารได้ครั้งละ 6 ตัวอย่าง
  • ขวดก้นกลมที่ใช้ในการสกัดสามารถรองรับปริมาตรไม่ต่ำกว่า 150 มิลลิลิตร/ขวด
  • ปริมาณตัวอย่างที่ใช้สกัด 0-5 กรัม/ชุด
  • สามารถเก็บเกี่ยวตัวอย่างหลังสกัดโดยอัตโนมัติ
  • ตัวเครื่องสามารถทำอุณหภูมิอยู่ในช่วง +5 oC – 100 oC
  • ตัวเครื่องด้านนอกมีขนาด 550 x 320 x 626 มิลลิเมตร
  • ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 220±10 โวลต์, 300 วัตต์
  • โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO9001, CE

 

Brand

Drawell

DW-SXT-06 Soxhlet Extractor

Download