เครื่องวัดจุดหลอมเหลว, รุ่น HMX-1B, ยี่ห้อ PULISITE

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องวัดจุดหลอมเหลว, รุ่น HMX-1B, ยี่ห้อ PULISITE

เป็นเครื่องวัดจุดหลอมเหลว โดยอาศัยการสังเกตุผ่านกล้อง Binocular microscope สามารถทำอุณหภูมิได้ในช่วง อุณหภูมิห้อง จนถึง 320 องศาเซลเซียส มีวิธีการใส่ตัวอย่างโดยใช้ Capillary + cover-glass method ตัวเครื่องสามารถปรับค่ากล้องได้ที่ 40x – 100x

Brand

Pulisite

catalogue

Download