เครื่องวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง ชนิด Single Beam รุ่น SP-UV1100

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)

รุ่น SP-UV1100
ยี่ห้อ
Onilab ประเทศ USA

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

 • เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสง โดยมีแหล่งกำเนิดแสงเป็น Tungstan lamp และ Deuterium lamp
 • ตัวเครื่องมีระบบควบคุมการทำงาน (Optical System) เป็นแบบ Single Beam
 • มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD display
 • สามารถวัดตัวอย่างได้ที่ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) ในช่วง 190 ถึง 1100 นาโนเมตร
 • มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelength accuracy) เท่ากับ ± 0.5 นาโนเมตร
 • มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่นซ้ำ(Wavelength repeatability)น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 นาโนเมตร
 • มีความกว้างของช่องแสง Spectral Bandwidth เท่ากับ 2.0 นาโนเมตร
 • ตัวเครื่องมีช่องสำหรับใส่คิวเวต (Cuvette Holder) ได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
 • ขนาดของตัวเครื่อง (L×W×H) 490×360×210 มิลลิเมตร
 • Photometric measurement
  • มีค่าความถูกต้อง (accuracy) : ±0.002A(0.5A), ±0.004A(1.0A), ±0.3%T @100%T
  • มีค่าความถูกต้องในการทำซ้ำ (repeatability) : ≤0.001A(0.5A), ≤ 0.002A(1.0A), ≤0.15%T @100%T

 

Spectrophotometer is essential in the identification and quantification of different compounds in solutions by measuring the intensity of wavelengths in a spectrum of light compared with the intensity of light from a standard source. These measure the absorbance, % transmittance and concentrations of samples and are hence best suitable in many areas of science including metallurgy, geology, physical chemistry, pharmaceutical chemistry, forensic physics, biotechnology and microbiology etc. LCD Digital display with consistent interface design Uniform operation steps with easy to set and program LCD digital display guarantees smooth flowing procedures. Data is displayed in graphical format on wide LCD display (128 x 64dots). Automatic wavelength calibration. Data Storage: These can save and display 200 groups of data, data can also be restored after power failure. Auto selection of tungsten/ deuterium lamps which are suitable for a wavelength range of 190-1100nm. ‘Wave Professional’ Software: The optional ‘Wave Professional’ Software and built in USB port, enables to connect and control the spectrophotometer through PC along data documentation of other quantitative analysis reports. A wide range of sample holder optional accessories to accommodate the cuvettes in 5-100nm path length range.

Brand

Onilab

น้ำหนัก 22.00 kg
ขนาด 500 × 475 × 245 cm

Laboratory Instruments .pdf

Download