เครื่องวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง ชนิด Single Beam รุ่น SP-UV1000 ยี่ห้อ Onilab

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)

รุ่น SP-UV1000
ยี่ห้อ
Onilab ประเทศ USA

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

Spectrophotometer รุ่น SP-UV1000 ยี่ห้อ Onilab

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสง โดยสามารถตรวจวัดได้ทั้งในช่วง UV และช่วง visible

โดยมีรายละเอียดสเปคเครื่องดังนี้

 • ตัวเครื่องมีระบบควบคุมการทำงาน (Optical System) เป็นแบบ Single Beam
 • มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD display
 • สามารถวัดตัวอย่างได้ที่ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) ในช่วง 200 ถึง 1000 นาโนเมตร
 • มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelength accuracy) เท่ากับ ± 2 นาโนเมตร
 • มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่นซ้ำ(Wavelength repeatability)น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 นาโนเมตร
 • มีความกว้างของช่องแสง Spectral Bandwidth เท่ากับ 4.0 นาโนเมตร
 • ตัวเครื่องมีช่องสำหรับใส่คิวเวต (Cuvette Holder) ได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
 • ขนาดของตัวเครื่อง (L×W×H) 490×360×210 มิลลิเมตร
 • Photometric measurement
  • มีค่าความถูกต้อง (accuracy) : ±0.003A(0~0.5A), ±0.006A(1.0A), ±0.5%T @100%T
  • มีค่าความถูกต้องในการทำซ้ำ (repeatability) : ≤0.0015A(0.5A), ≤ 0.003A(1.0A), ≤0.25%T @100%T

 

น้ำหนัก 22.00 กก.
ขนาด 500 × 475 × 245 เซนติเมตร

Brand

Onilab

Spectrophotometer รุ่น SP-UV1000 ยี่ห้อ Onilab

Download