เครื่องวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง ชนิด Single Beam รุ่น SP-V1000 ยี่ห้อ Onilab

44,900.00 ฿

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง ชนิด Single Beam รุ่น SP-V1000

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสง โดยมีแหล่งกำเนิดแสงเป็น Tungstan lamp มีระบบควบคุมการทำงาน (Optical System) เป็นแบบ Single Beam มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD display สามารถวัดตัวอย่างได้ที่ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) ในช่วง 325 ถึง 1000 นาโนเมตร มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelength accuracy) เท่ากับ ± 2 นาโนเมตร มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่นซ้ำ(Wavelength repeatability)น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 นาโนเมตร มีความกว้างของช่องแสง Spectral Bandwidth เท่ากับ 4.0 นาโนเมตรตัวเครื่องมีช่องสำหรับใส่คิวเวต (Cuvette Holder) ได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

 

 

Brand

Onilab

น้ำหนัก 22.00 กก.
ขนาด 500 × 475 × 245 เซนติเมตร

Laboratory Instruments .pdf

Download