เครื่องวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง ชนิด Split Beam รุ่น Bluestar B

Spectrophotometer  split beam model bluestar B

Bandwidth : 1.0 & 2.0 nm

LabTech, USA

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสง

รุ่น BlueStar B ยี่ห้อ LabTech

รายละเอียดคุณลักษณะ

 1. เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบ UV-VIS โดยมีแหล่งกำเนิดแสงเป็น Halogen tungsten/ Deuterium lamp (Auto-switch) และมีตัวตรวจจับ (Detector) เป็นชนิด Si-Photodiode เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม การวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล การวิเคราะห์ทางเกษตรกรรม การวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา การศึกษาวิจัยและอื่นๆ
 2. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ Aluminum เคลือบด้วย ABS เพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้า
 3. ตัวเครื่องควบคุมการทำงานด้วย microprocessor control 32 bits CPU
 4. ตัวเครื่องมีระบบควบคุมการทำงาน (Optical System) ด้วย C-T monochromator, Halographic grating ชนิด Split Beam
 5. ตัวเครื่องสามารถใส่ Cuvette ได้ 6 ตัว (Automatic six-position 10mm cell holder)
 6. มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD display ขนาด 320 x 240 พิกเซล
 7. สามารถวัดตัวอย่างได้ที่ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) ในช่วง 190 ถึง 1100 นาโนเมตร
 8. ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสง (Absorbance range) ในช่วง -3.00 ถึง00 Abs
 9. ตัวเครื่องมีความละเอียดในการสแกนสเปคตรัม (Spectrum resolution) คือ 2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 และ 10 นาโนเมตร
 10. มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelength accuracy) เท่ากับ ±0.8 นาโนเมตร
 11. มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่นซ้ำ (Wavelength repeatability) เท่ากับ 1.0 & 0.2 นาโนเมตร
 12. มีความกว้างของช่องแสง Spectral Bandwidth เท่ากับ 2.0 นาโนเมตร
 13. มีค่าคลื่นแสงรบกวน (Stray Light) เท่ากับ 05%T
 14. มีค่าความเป็นเส้นตรง (Baseline straightness) เท่ากับ002A
 15. มีฟังก์ชั่นการทำงานของตัวเครื่อง จำนวน 5 ฟังก์ชั่น ได้แก่
  • Spectrum scanning
   • สามารถตรวจวัดค่าตัวอย่างทดสอบได้ที่ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range) ในช่วง 190 ถึง 1100 นาโนเมตร
   • ระยะห่างของการสุ่มตัวอย่างต่ำสุด 0.05 นาโนเมตร และสามารถปรับระดับความเร็วในการสแกนได้ 3 ระดับ คือ ระดับเร็ว (fast), ระดับกลาง (medium) และระดับช้า (slow)
   • มีระบบการประมวลผลสเปกตรัมที่ครอบคลุม สามารถตรวจสอบความโค้งของเส้นกราฟ การติดตามข้อมูลของเส้นกราฟ การตั้งค่า และวิเคราะห์จุดสูงสุด-ต่ำสุดของกราฟ
  • Photometric measurement
   • สามารถตรวจวัดค่า Transmittance, Absorbance
   • มีค่าความถูกต้อง (accuracy) : ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-0A), ±0.3%T
   • มีค่าความถูกต้องในการทำซ้ำ(repeatability) : ≤001A(0-0.5A), ≤0.002A(0.5-1.0A), ≤0.15%T
  • Kinetic measurement
   • สามารถตั้งค่าช่วงเวลาในการวัดได้ไม่จำกัด (Unlimited)
   • มีระยะห่างของการสุ่มตัวอย่างต่ำสุด (sampling interval minimum)1 วินาที (0.1s)
   • สามารถแก้ไขข้อมูลเส้นกราฟ (Spectral data processing) ตรวจสอบข้อมูล (Track data), ตรวจสอบจุดสูงสุดของเส้นกราฟ (Detect peak) และ Transform spectrum
  • Quantitative determination
   • สามารถทำ Quantitative standard method ได้สูงสุด 20 จุด
   • สามารถทำการทดสอบตัวอย่างด้วยระบบ double correction ด้วย reagent blank และ sample blank
   • ในกรณีวิเคราะห์ Analytical method สามารถทำได้ดังนี้
  • Single wavelength standard coefficient method
  • Dual-wavelength K-ratio method
  • Dual wavelength equal absorption point method
  • Three-wavelength method
   • Multi component analysis
 1. ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดความเข้มข้นผสม 10 ชนิด (Concentrations of mixed 10 fractions ) ในตัวอย่างโดยไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบเป็นรายการเดี่ยวๆ
 2. ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า Absorbance และ Transmittance ผ่านฟังก์ชั่น Photometry ของสารตัวอย่างใน 1 คิวเวต ได้ครั้งละ 6 ช่วงความยาวคลื่นเมื่อสั่งทดสอบผ่านตัวเครื่องโดยตรง (Local control) ภายในการตรวจวัดครั้งเดียว
 3. ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า Absorbance และ Transmittance ผ่านฟังก์ชั่น Photometry ของสารตัวอย่างใน 1 คิวเวต ได้ครั้งละ 10 ช่วงความยาวคลื่นเมื่อสั่งทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ (PC control) ภายในการตรวจวัดครั้งเดียว
 4. ตัวเครื่องมีชุดโปรแกรมสำหรับการทดสอบทาง Biochemical test (protein detection) และ Water quality test มีรายละเอียดดังนี้
  • การทดสอบทาง Protein Test โดยมีฟังก์ชั่นทดสอบ Protein(280), Protein (280,260), Direct UV(A280 Standard curve), Bradford, BCA, Biuret, Lowry และ A215-A225 Standard Curve
  • การทดสอบทาง Nucleic Acid โดยมีฟังก์ชั่นทดสอบ DNA, DNA (260,280), DNA (260,280,320), DNA (260, 230, 320), RNA, dsDNA, ssDNA, Oligos, Nucleic acid
  • การทดสอบทาง Water quality โดยมีฟังก์ชั่นทดสอบ Total Nitrogen, Total Phosphorus, Total Asenic, Ammonium Nitrogen (Nessler’s reagent, Salicylic Acid), Fluoride (Fluor reagent), Nitrite, COD(Cr) 600 nm, COD(Cr) 440 nm, Volatile phenol(4-AAP), Pentachlorophenol (Safranine-T), Aniline (N-(1-naphthy)ethylenediamine), Chromium (VI) (1,5 Diphenylcarbonhydrazide), Nitrate (Phenol disulfonic acid), Anionic Surfactant (Methylene Blue)
 5. ภายในตัวเครื่องสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 32 MB และสามารถบันทึกผลการทดลองลงใน USB memory stick
 6. ตัวเครื่องมีช่องต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ ผ่าน RS232 และ USB
 7. ตัวเครื่องสามารถควบคุมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์หรือตัวเครื่องโดยตรง สามารถป้อนรหัสผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถพิมพ์ผลการวิเคราะห์แยกเป็นรายการเดี่ยวๆ ได้
 1. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

23.1 แผ่นซีดีสำหรับติดตั้งการทำงาน                                                 จำนวน 1  แผ่น

23.2 สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (Communication cable)         จำนวน                 1  เส้น

23.3 สายไฟ (Power cord)                                                       จำนวน        1  ชิ้น

23.4 Holmium oxide glass                                                              จำนวน 1  ชิ้น

 1. ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 500 x 475 x 245 มิลลิเมตร (W x D x H)
 2. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 22 กิโลกรัม
 3. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
 4. เป็นผลิตภัณฑ์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 5. โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001 : 2008
 6. รับประกันคุณภาพสินค้า เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
 7. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด พร้อมทั้งจัดอบรมสอนการใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง
Spectrophotometer split beam model Bluestar B
Bandwidth 1nm / 2nm
Optical System Split Beam, C-T monochromator, holographic grating
Wavelength Rang 190 ~1100nm
Photometric Method Transmittance, Absorbance, Energy
Wavelength Accuracy ±0.8nm
Wavelength Repeatability ±0.2nm
Absorbance Range -3 ~ 3Abs
Photometric Accuracy ±0.002A (0 ~ 0.5A), ±0.004A (0.5 ~ 1A),  ±0.3% T
Photometric Repeatability ≤0.001A (0 ~ 0.5A), ≤0.002A (0.5 ~ 1A),  ±0.1% T
Wavelength Scan Speed Adjustable (Fast, Middle, Low)
Stray Light ≤0.05% T
Baseline Straightness ±0.002A
Drift ≤0.0005A/h (500nm, 0A)
Noise ±0.0002A (500nm, P-P)
Detector Si-Photodiode
Light Source Halogen tungsten lamp / Deuterium lamp (Auto-switch)
Cell Holder Automatic six-position cell holder
Display 320 × 240 pixel, LCD
Control Mode Local control or PC control
Dimensions (WxDxH) Inch 20x19x10
Weight Lbs 49
 

Brand

LabTech