เครื่องวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสง Nanodrop รุ่น ND-100C ยี่ห้อ Miulab

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสง รุ่น ND-100C

ใช้ปริมาตรตัวอย่างได้ต่ำสุด 0.5 ไมโครลิตร

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

 1. เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงแบบ Ultra-Micro UV-Vis ซึ่งมีสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นในสาขาของงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, การแพทย์, วัสดุ, สิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี หรือการผลิตโลหะ ตัวเครื่องสามารถใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมักถูกใช้ในการวัดกรดนิวคลีอิก, วัดปริมาณโปรตีน และงานเพาะเลี้ยงเซลล์
 2. มีช่วงความเข้มข้นที่สามารถตรวจวัดได้กว้าง และสามารถตรวจวัดตัวอย่างได้โดยไม่ต้องนำตัวอย่างไปเจือจางก่อนวัด
 3. ไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องก่อนใช้งาน สามารถใช้งานได้ทันทีหลังเปิดเครื่อง โดยใช้ระยะเวลาในการวัดประมาณ 5 วินาที
 4. มีซอฟท์แวร์ในตัว ซึ่งมีความเสถียร ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว
 5. มีขนาดเล็ก พกพาได้ง่าย เหมาะสำหรับการทดสอบแบบภาคสนาม
 6. สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานทดสอบได้ และมีฟังก์ชั่นภาพหน้าจอ (Screenshot) สะดวกต่อผู้ใช้งานในการส่งข้อมูลออกหรือลบข้อมูล และสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 10,000 ข้อมูล
 7. สามารถอัพเกรดซอฟท์แวร์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ U-disk
 8. มีระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน (User Management System) ผู้ใช้งานหลายคนสามารถบริหารจัดการข้อมูลแยกกันได้
 9. มีหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว มีการทำงานแบบสัมผัสเต็มรูปแบบ สามารถสัมผัสขณะใส่ถุงมือ Laboratory Gloves ได้
 10. มีฟังก์ชั่นทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (Power-on-self-test function) สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องว่ามีสิ่งเจือปนอยู่ในแท่นตรวจวัด (Detection Platform)หรือไม่
 11. แท่นตรวจวัดทำจากสแตนเลสสตีล และใยแก้วนำแสงควอตซ์ ซึ่งมีความแข็งแรงมาก และทนต่อการกัดกร่อน
 12. สำหรับฟังก์ชั่นการวัดโดยใช้ cuvette จะมีการกวนและให้ความร้อนไปด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งจะทำให้การตรวจวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 13. สนับสนุนการตรวจจับจลนศาสตร์ (Kinetic Detection) มีการสร้างเส้นโค้งการดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไปที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถกำหนดจุดความยาวคลื่นเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนไปตามเวลาได้ และสามารถสร้างโปรแกรมจลนศาสตร์ได้ถึง 100 โปรแกรมในตัว
 14. สนับสนุนการตรวจจับอาณาเขต (Colonies Detection) และการตรวจจับอาณาเขตสามารถทำได้ทั้งในโหมด cuvette และโหมด micro ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน
 15. ช่องวัด cuvette ออกแบบมาเพื่อป้องกันฝุ่น ซึ่งสามารถป้องกันการวัดที่ไม่แม่นยำเนื่องจากการสะสมของฝุ่นได้
 16. มีช่องเสียบ USB ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถนำข้อมูลออกมาได้สะดวกและง่าย
 17. มีหน้าจอแสดงทั้งหมด 4 หน้าจอ ได้แก่
  • หน้าจอหลัก (Main Interface)
  • หน้าจอการวัด (Measurement Interface)
  • หน้าจอแสดงผลข้อมูล (Data Output)
  • หน้าจอตั้งค่า (Set Interface)
 18. ปริมาณตัวอย่างที่ใช้วัด 5 ถึง 2 ไมโครลิตร
 19. ใช้แหล่งกำเนิดแสงเป็นหลอดซีนอน
 20. ใช้ตัวตรวจวัด (Detector) แบบ 2048 Linear CCD Array
 21. มีเส้นทางเดินแสง (Optical Path) ไม่เกิน 7 มิลลิเมตร
 22. สามารถตรวจวัดตัวอย่างได้ที่ช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 850 นาโนเมตร
 23. มีค่าความแม่นยำของความยาวคลื่น (Wavelength Accuracy) น้อยกว่า 1 นาโนเมตร
 24. ค่าความละเอียดของความยาวคลื่น (Wavelength Resolution) ไม่เกิน 2 นาโนเมตร
 25. ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสง(Light Absorption Range) ได้ในช่วง04 ถึง 300 Abs (10 มิลลิเมตร)
 26. มีค่าความแม่นยำในการดูดกลืนแสง 002 Abs (1 มิลลิเมตร)
 27. มีค่าความแม่นยำในการดูดกลืน 1% (0.76 Abs ที่ 256 นาโนเมตร)
 28. ช่วงความเข้มข้นที่ตรวจวัดได้ 2 ถึง 15,000 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร (dsDNA)
 29. สามารถใช้กับ cuvette ที่มีความยาวของช่องทางเดินแสง 10, 5, 2, 1 มิลลิเมตรได้
 30. ช่วงการให้ความร้อน cuvette 37±5 องศาเซลเซียส
 31. สามารถตั้งโหมดความเร็วการกวนของ cuvette ได้ 2 โหมดคือสูงและต่ำ
 32. มีช่วงความเข้มข้นที่ตรวจวัดได้ของ cuvette ตั้งแต่ 2 ถึง 750 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร (dsDNA)
 33. สามารถตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงของ cuvette (Light Absorption Range of Cuvette) ได้ในช่วง 004 ถึง 25 Abs (10 มิลลิเมตร)
 34. มีตัวแปลงกำลังไฟขนาด 12 โวลท์ 5 แอมแปร์

Brand

MIULAB

ND-100C

Download