เครื่องล้างไมโครเพลทอัตโนมัติ (Microplate washer) ขนาด 96 หลุม รุ่น AMW-3000 ยี่ห้อ Miulab

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 1. เป็นเครื่องล้างไมโครเพลทอัตโนมัติ (Microplate washer) เหมาะสำหรับงาน ELISA ห้องปฏิบัติการ งานตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น
 2. สามารถควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว
 3. ตัวเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยช่อง USB และ LAN
 4. มีชนิดของหัวล้าง 3 ชนิด โดยมีชนิดหัวมาพร้อมกับตัวเครื่อง 1×8/96 จำนวน 1 หัว และ หัวล้างแบบออฟชั่นเสริม 1×12/96 และ 2×8/96 อย่างละหัว 1 หัว
 5. มีช่องใส่น้ำล้างจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 6. สามารถตั้งค่าปริมาตรล้าง (wash volume) ได้ตั้งแต่ 50 ถึงไม่น้อยกว่า 2,000 ไมโครลิตร โดยสามารถปรับขึ้นทีละ 50 ไมโครลิตร
 7. ตัวเครื่องสามารถรองรับเพลทชนิดก้นแบน ก้นยู ก้นวี และก้นซี
 8. มีค่า injection volume accuracy ผิดพลาดไม่เกิน 2% ที่ปริมาตร 300 ไมโครลิตร และมีค่า injection volume precision โดยมีค่า cv ไม่น้อยกว่า 1.5% ที่ปริมาตร 300 ไมโครลิตร
 9. ปริมาตรสารละลายที่หลงเหลือในแต่ละหลุม (residual volume) ไม่เกิน 65 ไมโครลิตร (เฉลี่ยต่อหลุม )
 10. สามารถกำหนดขั้นตอนการล้างไมโครเพลท กำหนดจำนวนแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการล้างได้
 11. สามารถล้างได้ 1 – 99 ครั้ง
 12. สามารถบันทึกโปรแกรมการล้างได้ไม่น้อยกว่า 500 โปรแกรม (Support U disk mass storage)
 13. ตัวเครื่องมีระบบบ่ม และ เขย่าไมโครเพลท โดยสามารถตั้งค่าเวลาบ่ม และเขย่า ในช่วง 0 นาที ถึง 99 นาที 59 วินาที
 14. สามารถตั้งค่าการการเขย่า 4 ระดับ ปิดการเขย่า เขย่าเบา เขย่าระดับกลาง และเขย่าเร็ว
 15. มีเสียงการแจ้งเตือนเมื่อน้ำล้างไม่เพียงพอ ขวดรองน้ำทิ้งเต็ม และ เมื่อน้ำของเสียควรเปลี่ยน
 16. มีขวดบรรจุสารละลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ขวด และขวดรองรับน้ำทิ้งขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลิตร จำนวน 1 ขวด

Brand

MIULAB

Microplat washer AMW-3000

Download