เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร (Mini-Centrifuges) รุ่น Mini-15K,Allsheng

The Mini-15K is a practical, compact and reliable laboratory assistant which the highest speed reach 14,500rpm.
Humanized design, simple and compact appearance, special processing of low noise design create a quiet, comfortable experimental environment for you.

The Mini-15K is a practical, compact and reliable laboratory assistant which the highest speed reach
14,500rpm.
Humanized design, simple and compact appearance, special processing of low noise design create a
quiet, comfortable experimental environment for you. Sensitive and efficient speed control, accelerated
to the highest speed or reduce from the highest spped only 15sec.

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร (Mini-Centrifuges) รุ่น Mini-15K,Allsheng

 1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงสารชนิดตั้งโต๊ะขนาดเล็กมีหัวปั่น (Rotor) ชนิด anodized aluminum โดยสามารถควบคุมความเร็วได้สูงสุด 14,500 รอบต่อนาที และมีค่าแรงหนีศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14,000xg
 2. เครื่องควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอแสดงผลแบบ LCD Display
 3. ตัวเครื่องสามารถใส่หลอดทดลองปริมาตร (Capacity) 1.5 หรือ 2.0 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 12 หลอด
 4. ตัวเครื่องสามารถตั้งเวลาการใช้ได้งานได้ ในช่วง 20 วินาที ถึง 99 นาที
 5. ตัวเครื่องมีอัตราเร่ง (Acceleration time to max. speed) และ อัตราเบรก (Braking time from max. speed) เท่ากับ 15s
 6. ตัวเครื่องมีขนาด (หนา×กว้าง×สูง) เท่ากับ 270×230×155 มิลลิเมตร
 7. ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้

7.1. Tube adapters for 0.5 มิลลิลิตร จำนวน 1 ชุด

7.2. Tube adapters for 0.2   มิลลิลิตร จำนวน 1 ชุด

 1. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 100 วัตต์
 2. เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001: 2008
 3. เป็นผลิตภัณฑ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 4. รับประกันคุณภาพของตัวเครื่องนาน 1 ปี
1. Extremely quiet operation
2. Easy-to-follow LCD display
3. Capacity: 12 x 1.5/2.0ml tubes
4. Separate short-spin key
5. Low sample heating (only 12°C after 30min, at max.speed)
6. Autoclavable rotor (121°C, 20min)
7. RMP/RCF setting as required
8. Includes standard rotor made of anodized aluminum
9. Timer can be set up to 99min
10. The small size of the unit makes it convenient for benchtop use or in refrigerated environments

Brand

ALLSHENG

Mini-15k

Download