เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (High-speed Benchtop Refrigerated microcentrifuge) รุ่น M1416R ยี่ห้อ RWD

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Refrigerated microcentrifuge) รุ่น M1324R

ความเร็วรอบสูงสุด 18,000 rpm และควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -10 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส

พร้อม Rotor รุ่น M-F24-2QG ขนาด 24×1.5/2.0 ml

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Brand

RWD

M1416R

Download