เครื่องปั่นผสมสาร (์HANDHELD HOMOGENIZER) รุ่น MT-30K, Miulab

เครื่องปั่นผสมสาร Hand homogenizer

รุ่น MT-30K ยี่ห้อ Miulab

แถมหัวรุ่น MT-30K-A และ MT-30K-D อย่างละ 1 ชิ้น

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

       

เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับปั่นย่อยตัวอย่างชนิดละเอียด ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วในการปั่นได้ ในช่วง 8000 รอบ/นาที ถึง 35,000รอบ/นาที, โดยสามารถปรับความเร็วได้ครั้งละ 1,000 รอบ/นาที (increment)

Brand

MIULAB

เครื่องปั่นผสมสาร (์HANDHELD HOMOGENIZER) รุ่น MT-30K,Miulab

Download