เครื่องปั่นกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Magnetic Hotplate Stirrers) รุ่น MS7-H550-S ยี่ห้อ ONILAB

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องปั่นกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Magnetic Hotplate Stirrers) รุ่น MS7-H550-S

เป็นเครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อนมีขนาดหน้า plate กว้าง 7 นิ้ว โดยสามารถปรับค่าคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 550 องศาเซลเซียสและปรับค่าความเร็วได้ในช่วง 0 ถึง 1500รอบต่อนาที

 

 

Brand

Onilab

เครื่องปั่นกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Magnetic Hotplate Stirrers) รุ่น MS7-H550-S

Download