เครื่องบดย่อยตัวอย่างสารอัตโนมัติ (Ultrasonic cell disruptor) รุ่น UCS-650 ยี่ห้อ Miulab

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

 1. เป็นเครื่องบดย่อยตัวอย่างสารอัติโนมัติ โดยใช้คลื่น Ultrasonic สามารถใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่งานด้าน ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สัตววิทยา พืชไร่ และ เภสัชวิทยา
 2. มีหน้าจอแบบสัมผัส TFT ขนาด 5 นิ้ว สามารถแสดงดัชนีพารามิเตอร์ต่างๆ และตั้งค่าพารามิเตอร์ได้สะดวกและรวดเร็ว
 3. กล่องเก็บเสียง (Soundproof box) ได้รับการออกแบบด้วยผ้าฝ้ายและ magnetic rubber เพื่อดูดซับเสียง
 4. มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ได้ 9 กลุ่มในโปรแกรม
 5. ภายในกล่องเก็บเสียงมีหลอด UV ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อและให้แสงสว่างได้
 6. กล่องเก็บเสียงประกอบด้วยมือจับ สามารถล็อคได้
 7. ตัวเครื่องสามารถควบคุม Operating frequency (KHz) ได้ในช่วง 20-25 KHz
 8. ตัวเครื่องสามารถปรับค่าความแรง Ultrasonic power ได้สูงสุด 650 วัตต์ (1%-90%)
 9. ตัวเครื่องสามารถยกหัว horn ได้สูงสุด 120 มิลลิเมตร
 10. ตัวเครื่องมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก (External temp. sensor)
 11. ตัวเครื่องสามารถตั้งเวลา Ultrasound (Ultrasound time setting) ในช่วง 0.1 ถึง 9.9 วินาที
 12. ตัวเครื่องสามารถตั้งเวลาการใช้งานทั้งหมดในช่วง 0.1 นาที ถึง ~9 นาที
 13. ตัวเครื่องสามารถตั้งเวลาการใช้งานบางช่วง 0.1 วินาที ถึง ~9 วินาที
 14. มีระบบเสียงเตือนเมื่อเวลาเกิน กระแสไฟเกิน และความร้อนเกิน (Time, overload และ over temp. alarm)
 15. ตัวเครื่องมี Crushing capacity ในช่วง 0.5 ถึง 500 มิลลิลิตร
 16. ตัวเครื่องมีระบบป้องกันตัวอย่าง สามารถควบคุมอุณหภูมิ (Temperature range) ในช่วง อุณหภูมิตัวอย่าง ถึง 80 องศาเซลเซียส
 17. ตัวเครื่องมี horn ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร และสามารถเลือก horn (Optional horn) ได้แก่ หัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2, 3,6, 10 และ 12 มิลลิเมตร
 18. อุปกรณ์ประกอบ

18.1 อุปกรณ์สำหรับยึดจับเครื่องมือ (Support clam) จำนวน 1 ชุด

18.2 อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Soundproof chamber) จำนวน 1 ชุด

 1. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 220โวลต์ 50 เฮิร์ต
 2. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

Brand

MIULAB

Ultrasonic cell disruptor UCS-650

Download