เครื่องบดย่อยตัวอย่างสารอัตโนมัติ (Ultrasonic cell disruptor) รุ่น UCS-650 ยี่ห้อ Miulab

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

  • เครื่องแยกเซลล์และสารชีวภาพด้วยคลื่นอัลตราโซนิค สามารถใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่ ทางชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สัตววิทยา พืชไร่ และ เภสัชวิทยา
  • สามารถปรับค่าความแรง Ultrasonic power ได้สูงสุด 650 วัตต์ (1%-90%) และสามารถปรับ Operating frequency (KHz) ได้ในช่วง 20-25 KHz
  • สามารถตั้งเวลา Ultrasound time setting ในช่วง 0.1 ถึง 9.9 วินาที และตั้งเวลาใช้งานรวมทั้งหมดในช่วง 0.1 นาที ถึง ~9 นาที
  • เครื่องมี Crushing capacity ในช่วง 0.5 ถึง 500 มิลลิลิตร
  • สามารถยกหัว horn ได้สูงสุด 120 มิลลิเมตร
  • โดย horn ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร และสามารถเลือก horn (Optional horn) ได้แก่ หัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2, 3,6, 10 และ 12 มิลลิเมตร
  • เครื่องมีระบบป้องกันตัวอย่าง สามารถควบคุมอุณหภูมิ (Temperature range) ในช่วง อุณหภูมิตัวอย่าง ถึง 80 องศาเซลเซียส
  • ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 220โวลต์ 50 เฮิร์ต

มีอุปกรณ์ประกอบ

  • อุปกรณ์สำหรับยึดจับเครื่องมือ (Support clam) จำนวน 1 ชุด
  • อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Soundproof chamber) จำนวน 1 ชุด

 

 

 

Brand

MIULAB

Ultrasonic cell disruptor UCS-650

Download