เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) , รุ่น FD80A , ยี่ห้อ Drawell

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) รุ่น FD80A ยี่ห้อ Drawell

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) , รุ่น FD80A , ยี่ห้อ Drawell

 1. เป็นเครื่องสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ระบบไอน้ำ (Autoclave) ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microcomputer control system
 2. ตัวถังด้านในตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ Stainless steel SUS 304
 3. ตัวเครื่องมีขนาด (Capacity) 80 ลิตร
 4. ตัวเครื่องสามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ในช่วง 105 องศาเซลเซียส ถึง 135 องศาเซลเซียส
 5. ตัวเครื่องสามารถตั้งเวลาในการทำงาน (Sterilization time) ได้ในช่วง 1 นาที ถึง 300 นาที
 6. ตัวเครื่องมีเกจ (gauge) สำหรับวัดแรงดัน (pressure gauge) ได้ในช่วง 0 ถึง 0.4 Mpa
 7. ตัวเครื่องโหมดการทำงาน 2 โหมด คือ Solid mode, liquid mode
 8. ตัวเครื่องมีระบบป้องกัน (Safety Device) ดังนี้
  • Self-induction interlocking device เพื่อป้องกันความผิดปกติของระบบการทำงาน
  • Over temperature protection เพื่อป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
  • Over pressure protection เพื่อป้องกันแรงดันสูงเกินกำหนด
  • Over current and short circuit protection เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
  • Cover checking system ระบบตรวจสอบฝาปิด
  • Electric leakage protection เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า
  • Scald protection เพื่อป้องกันน้ำร้อน
  • Automatic failure-inspection ระบบตรวจสอบความผิดพลาดของตัวเครื่องอัตโนมัติ
 9. ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  • ตะกร้าสแตนเลสสำหรับใส่ลงในตัวเครื่อง จำนวน 1 ชิ้น
  • ขวดสำหรับฉีดล้าง (Waste bottle) จำนวน 1 ชิ้น
  • ถาดรองน้ำ (Water plate) จำนวน 1 ชิ้น
 1. ตัวเครื่องด้านใน (Sterilization chamber) ขนาด 400 x 709 มิลลิเมตร
 2. ตัวเครื่องด้านนอกมีขนาด 620 x 680 x 1042 มิลลิเมตร
 3. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 220 โวลต์, 50/60 เฮิร์ต, 4600 วัตต์
 4. โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO9001, CE
 5. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
 1. เป็นเครื่องสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ระบบไอน้ำ (Autoclave) ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microcomputer control system
 2. ตัวถังด้านในตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ Stainless steel SUS 304
 3. ตัวเครื่องมีขนาด (Capacity) 80 ลิตร
 4. ตัวเครื่องสามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ในช่วง 105 องศาเซลเซียส ถึง 135 องศาเซลเซียส
 5. ตัวเครื่องสามารถตั้งเวลาในการทำงาน (Sterilization time) ได้ในช่วง 1 นาที ถึง 300 นาที
 6. ตัวเครื่องมีเกจ (gauge) สำหรับวัดแรงดัน (pressure gauge) ได้ในช่วง 0 ถึง 0.4 Mpa
 7. ตัวเครื่องโหมดการทำงาน 2 โหมด คือ Solid mode, liquid mode
 8. ตัวเครื่องมีระบบป้องกัน (Safety Device) ดังนี้
  • Self-induction interlocking device เพื่อป้องกันความผิดปกติของระบบการทำงาน
  • Over temperature protection เพื่อป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด
  • Over pressure protection เพื่อป้องกันแรงดันสูงเกินกำหนด
  • Over current and short circuit protection เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
  • Cover checking system ระบบตรวจสอบฝาปิด
  • Electric leakage protection เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า
  • Scald protection เพื่อป้องกันน้ำร้อน
  • Automatic failure-inspection ระบบตรวจสอบความผิดพลาดของตัวเครื่องอัตโนมัติ
 9. ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  • ตะกร้าสแตนเลสสำหรับใส่ลงในตัวเครื่อง จำนวน 1 ชิ้น
  • ขวดสำหรับฉีดล้าง (Waste bottle) จำนวน 1 ชิ้น
  • ถาดรองน้ำ (Water plate) จำนวน 1 ชิ้น
 
 1. ตัวเครื่องด้านใน (Sterilization chamber) ขนาด 400 x 709 มิลลิเมตร
 2. ตัวเครื่องด้านนอกมีขนาด 620 x 680 x 1042 มิลลิเมตร
 3. บริษัทฯผู้จำหน่ายมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือใบแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซ่อมบำรุงรักษา, อะไหล่ รวมทั้งบริการหลังการขายและสอนการใช้งาน
 4. บริษัทฯ ผู้จำหน่ายมีช่างผู้ชำนาญการในการดูแลบริการหลังการขายทั้งในระยะประกันและนอกระยะประกัน โดยจะต้องแนบใบรับรองการฝึกอบรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่าระดับที่ 1 ที่มีผลคะแนนทดสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
 5. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 220 โวลต์, 50/60 เฮิร์ต, 4600 วัตต์
 6. โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO9001, CE
 7. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
 8. เป็นผลิตภัณฑ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 9. รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

Brand

Drawell

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) รุ่น FD80A ยี่ห้อ Drawell

Download