เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH/mV/DO/Temp) รุ่นPL-700PD,GONDO

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH/mV/DO/Temp) รุ่นPL-700PD,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าออกซิไดซ์ในน้ำ (Oxidation Reduction Potential),ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ และอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ สามารถจดจำและเรียกดูข้อมูลได้ สูงสุด 150 ข้อมูล โดยสามารถแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดได้ พร้อมปรับหน่วยจากองศาเซลเซียส เป็นฟาเรนไฮต์ สามารถส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้ ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00, วัดค่า ORP ได้ตั้งแต่ -1,999 ถึง 2000 มิลลิโวลต์,ค่า O2ได้ในช่วง 0-200%, ค่าDOได้ในช่วง0-20.00ppm และ สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส

 

 

Specifications:

pH ORP
RANGE -2.00~16.00 pH -1999 ~ -200 mV -199.9 ~ 499.9 mV 500 ~ 2000 mV
ACCURACY ±0.01+1 digit ±2+1 digit
RESOLUTION 0.01 pH 0.1/1 mV
COMPENSATION ATC: 0~100 ℃ N/A
Conductivity TDS Salt
RANGE 0.0~ 199.9μS 200~ 1999μS 2.00~ 19.99 mS 20.0~ 100.0 mS 0.0~131.9 ppm 132~1319 ppm 1.32~13.19 ppt 13.2~66.0 ppt 0.0~99.9 ppm 100~999 ppm 1.00~9.99 ppt 10.0~50.0 ppt
ACCURACY ±2% FS ±2% FS ±2% FS
RESOLUTION 0.1/1μS/0.01/0.1 mS 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt
COMPENSATION ATC: 0~60 ℃ ATC: 0~60 ℃ ATC: 0~60 ℃
DO O2 Temp.
RANGE 0~20.00 mg/L 0~20.00 ppm 0~200.0 % 0~110 ℃
ACCURACY ±0.2+1 digit ±2% FS ±0.2+1 digit
RESOLUTION 0.01 mg/L 0.10% 0.1 ℃
COMPENSATION ATC: 0~50 ℃ MSC: 0~50 ppt MAC:0-20000 ft
POWER 9V DC  (AC adaptor)
DIMENSION 103 x 145 x 32 mm without electrode holder
WEIGHT 700 g (meter only)

 

Brand

GonDo EzDo

pH/mV/Cond/Temp/Stirrer รุ่น700PCS

Download