เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างรุ่น PL-700PC ยี่ห้อ Gondo

รุ่น PL-700PC  ยี่ห้อ Gondo

View More

25,500.00 ฿

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

รุ่น PL-700PC  ยี่ห้อ Gondo

 1. เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าออกซิไดซ์ในน้ำ (Oxidation Reduction Potential), ค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Conductivity), ปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ (Total Dissolve Solid), ค่าความเค็มของน้ำ (Salt) และอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ
 2. ประมวลผลด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ควบคุมการทำงานผ่านปุ่มควบคุม ซี่งมีคุณสมบัติกันน้ำได้
 3. แสดงผลวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆพร้อมกับอุณหภูมิที่ตรวจจับได้ในน้ำ
 4. มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (Automatic Temperature Compensation), การกำหนดค่าความเค็ม (Manual Salinity Compensation) และการกำหนดค่าความสูง (Manual Altitude Compensation)
 5. สามารถจดจำและเรียกดูข้อมูลได้ สูงสุด 150 ข้อมูล โดยสามารถแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดได้ พร้อมปรับหน่วยจากองศาเซลเซียส เป็นฟาเรนไฮต์
 6. การวิเคราะห์ค่าของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ (TDS) มาจากความสัมพันธ์ของการคูณค่าคงที่และค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Conductivity)
 7. สามารถส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้
 8. สามารถตรวจวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -00 ถึง 16.00 โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.01 และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 0.01 pH
 9. สามารถตรวจวัดค่า ORP ได้ดังนี้

-ตั้งแต่ -1,999 ถึง -200 มิลลิโวลต์ โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 มิลลิโวลต์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2

-ตั้งแต่ -199.9 ถึง 499.9 มิลลิโวลต์ โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 มิลลิโวลต์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2

-ตั้งแต่ 500 ถึง 2000 มิลลิโวลต์ โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 มิลลิโวลต์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2

 1. สามารถตรวจวัดค่า Conductivity ได้ดังนี้

-ตั้งแต่ 0.0 ถึง 199.9 โมโครซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 โมโครซีเมนส์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 200 ถึง 1999 โมโครซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 โมโครซีเมนส์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 2.00 ถึง 19.99 มิลลิซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.01 มิลลิซีเมนส์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 20.0 ถึง 100.0 มิลลิซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 มิลลิซีเมนส์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

 1. สามารถตรวจวัดค่า Conductivity ได้ดังนี้

-ตั้งแต่ 0.0 ถึง 199.9 โมโครซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 โมโครซีเมนส์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 200 ถึง 1999 โมโครซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 โมโครซีเมนส์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 2.00 ถึง 19.99 มิลลิซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.01 มิลลิซีเมนส์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 20.0 ถึง 100.0 มิลลิซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 มิลลิซีเมนส์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

 1. สามารถตรวจวัดค่า Conductivity ได้ดังนี้

-ตั้งแต่ 0.0 ถึง 199.9 โมโครซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 โมโครซีเมนส์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 200 ถึง 1999 โมโครซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 โมโครซีเมนส์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 2.00 ถึง 19.99 มิลลิซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.01 มิลลิซีเมนส์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 20.0 ถึง 100.0 มิลลิซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 มิลลิซีเมนส์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

 1. สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 องศาเซลเซียส และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 0.2
 2. ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  • pH glass electrode จำนวน   1   ชิ้น
  • Conductivity cell จำนวน   1   ชิ้น
  • Temperature probe             จำนวน   1   ชิ้น
  • Standard solution จำนวน   1   ชิ้น
  • electrode holder             จำนวน   1   ชิ้น
  • แผ่นโปรแกรม             จำนวน   1   แผ่น
  • สายเชื่อมต่อ USB cable             จำนวน   1   เส้น
 • DC/AC adaptor             จำนวน   1   ชิ้น
 • กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ จำนวน   1   ใบ
 1. บริษัทฯ ผู้จำหน่ายมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผลิต หรือใบแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสอนการใช้งาน การซ่อมบำรุงรักษา รวมทั้งการบริการหลังการขาย
 2. ตัวเครื่องมีขนาด 240 x 170 x 56 มิลลิเมตร
 3. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 7 กิโลกรัม
 4. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน
 5. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์
 6. รับประกันสินค้า 1 ปี ภายใต้การใช้งานปกติ
 1. Microprocessor based designed, and rugged housing with splash proof keyboard.
 2. The large backlight LCD displays pH or ORP or Conductivity or DO and Temperature simultaneously.
 3. Automatic Temperature Compensation(ATC), Manual Salinity(MSC) and Altitude(MAC) Compensation.
 4. Memory function stores and recalls up to 150 points. MAX/MIN and data Lock. Degree ℃/℉ are switchable.
 5. Combine special platform and electrode holder, or stirrer(Optional) for measuring convenient.
 6. The TDS value is determined by multiplying a conductivity reading by a known ratio in the range of 0.50 to 1.00.
 7. Output data for capturing on PC directly via USB.

Models:

 1. PL-700AL(S): pH, mV, Conductivity, TDS, Salt, DO, Temperature, (Stirrer)
 2. PL-700PC(S): pH, mV, Conductivity, TDS, Salt, Temperature, (Stirrer)
 3. PL-700PD(S): pH, mV, DO, Temperature, (Stirrer)
 4. PL-700PV(S): pH, mV, Temperature, (Stirrer)

Specifications:

pH ORP
Range -2.00~16.00 pH -1999 ~ -200 mV -199.9 ~ 499.9 mV 500 ~ 2000 mV
Accuracy ±0.01+1 digit ±2+1 digit
Resolution 0.01 pH 0.1/1 mV
Compensation ATC: 0~100 ℃ N/A
Conductivity TDS Salt
Range 0.0~ 199.9μS 200~ 1999μS 2.00~ 19.99 mS 20.0~ 100.0 mS 0.0~131.9 ppm 132~1319 ppm 1.32~13.19 ppt 13.2~66.0 ppt 0.0~99.9 ppm 100~999 ppm 1.00~9.99 ppt 10.0~50.0 ppt
Accuracy ±2% FS ±2% FS ±2% FS
Resolution 0.1/1μS/0.01/0.1 mS 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt
Compensation ATC: 0~60 ℃ ATC: 0~60 ℃ ATC: 0~60 ℃
DO O2 Temp.
Range 0~20.00 mg/L 0~20.00 ppm 0~200.0 % 0~110 ℃
Accuracy ±0.2+1 digit ±2% FS ±0.2+1 digit
Resolution 0.01 mg/L 0.10% 0.1 ℃
Compensation ATC: 0~50 ℃ MSC: 0~50 ppt MAC:0-20000 ft
 
Power 9V DC  (AC adaptor)
Dimension 103 x 145 x 32 mm without electrode holder
Weight 700 g (meter only)

Accessories for complete kit :

PL-700AL PL-700PC PL-700PD
pH glass electrode pH glass electrode pH glass electrode
Conductivity cell Conductivity cell DO probe
DO probe Temp. probe Temp. probe
Temp. probe Standard solution Membrane cap x 2 pcs
Membrane cap x 2 pcs Electrode holder Electrolyte x 20 ml
Electrolyte x 20 ml Software and USB cable Standard solution
Standard solution DC/AC adaptor Electrode holder
Electrode holder instruction manual Software and USB cable
Software and USB cable Gift box DC/AC adaptor
DC/AC adaptor Optional: Stirrer instruction manual
instruction manual Gift box
Gift box Optional: Stirrer
Optional: Stirrer

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp รุ่น700VS

Download