เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH/mV/Cond/Temp) รุ่นPL-700PC,GONDO

22,500.00 ฿

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH/mV/Cond/Temp/Stirrer) รุ่นPL-700PC,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าออกซิไดซ์ในน้ำ (Oxidation Reduction Potential), ค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Conductivity), ปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ (Total Dissolve Solid), ค่าความเค็มของน้ำ (Salt) และอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ สามารถจดจำและเรียกดูข้อมูลได้ สูงสุด 150 ข้อมูล โดยสามารถแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดได้ พร้อมปรับหน่วยจากองศาเซลเซียส เป็นฟาเรนไฮต์ ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00, วัดค่า ORP ได้ตั้งแต่ -1,999 ถึง 2000 มิลลิโวลต์ ,วัดค่า Conductivity ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 100.0 มิลลิซีเมนส์ , วัดค่า TDS ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 66.7 ppt , วัดค่า Salt ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 50.0 ppt และ สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส

Specifications:

pH ORP
Range -2.00~16.00 pH -1999 ~ -200 mV -199.9 ~ 499.9 mV 500 ~ 2000 mV
Accuracy ±0.01+1 digit ±2+1 digit
Resolution 0.01 pH 0.1/1 mV
Compensation ATC: 0~100 ℃ N/A
Conductivity TDS Salt
Range 0.0~ 199.9μS 200~ 1999μS 2.00~ 19.99 mS 20.0~ 100.0 mS 0.0~131.9 ppm 132~1319 ppm 1.32~13.19 ppt 13.2~66.0 ppt 0.0~99.9 ppm 100~999 ppm 1.00~9.99 ppt 10.0~50.0 ppt
Accuracy ±2% FS ±2% FS ±2% FS
Resolution 0.1/1μS/0.01/0.1 mS 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt
Compensation ATC: 0~60 ℃ ATC: 0~60 ℃ ATC: 0~60 ℃
DO O2 Temp.
Range 0~20.00 mg/L 0~20.00 ppm 0~200.0 % 0~110 ℃
Accuracy ±0.2+1 digit ±2% FS ±0.2+1 digit
Resolution 0.01 mg/L 0.10% 0.1 ℃
Compensation ATC: 0~50 ℃ MSC: 0~50 ppt MAC:0-20000 ft
 
Power 9V DC  (AC adaptor)
Dimension 103 x 145 x 32 mm without electrode holder
Weight 700 g (meter only)

Accessories for complete kit :

PL-700AL PL-700PC PL-700PD
pH glass electrode pH glass electrode pH glass electrode
Conductivity cell Conductivity cell DO probe
DO probe Temp. probe Temp. probe
Temp. probe Standard solution Membrane cap x 2 pcs
Membrane cap x 2 pcs Electrode holder Electrolyte x 20 ml
Electrolyte x 20 ml Software and USB cable Standard solution
Standard solution DC/AC adaptor Electrode holder
Electrode holder instruction manual Software and USB cable
Software and USB cable Gift box DC/AC adaptor
DC/AC adaptor Optional: Stirrer instruction manual
instruction manual Gift box
Gift box Optional: Stirrer
Optional: Stirrer

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp รุ่น700VS

Download