เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดตั้งโต๊ะ (pH, mV, Temp) รุ่นPL-700PVS,GONDO

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดตั้งโต๊ะ (pH, mV, Temp) รุ่น700PVS,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าออกซิไดซ์ในน้ำ (Oxidation Reduction Potential) และอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ สามารถจดจำและเรียกดูข้อมูลได้ สูงสุด 150 ข้อมูล โดยสามารถแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดได้ พร้อมปรับหน่วยจากองศาเซลเซียส เป็นฟาเรนไฮต์ สามารถส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และ ตัวเครื่องมาพร้อม stirrer ในตัว สามารถตรวจวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00 , ค่า ORP ได้ตั้งแต่ -1999 ถึง 2000 มิลลิโวลต์ และค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส เหมาะสมสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp รุ่น700VS

Download