เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH, mV, Temp) รุ่นPL-700PVS,GONDO

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH, mV, Temp) รุ่น700PVS,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าออกซิไดซ์ในน้ำ (Oxidation Reduction Potential) และอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ สามารถจดจำและเรียกดูข้อมูลได้ สูงสุด 150 ข้อมูล โดยสามารถแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดได้ พร้อมปรับหน่วยจากองศาเซลเซียส เป็นฟาเรนไฮต์ สามารถส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และ stirrer

สามารถตรวจวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -00 ถึง 16.00 โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.01 และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 0.01 pH

สามารถตรวจวัดค่า ORP ได้ดังนี้

-ตั้งแต่ -1,999 ถึง -200 มิลลิโวลต์ โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 มิลลิโวลต์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2

-ตั้งแต่ -199.9 ถึง 499.9 มิลลิโวลต์ โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 มิลลิโวลต์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2

-ตั้งแต่ 500 ถึง 2000 มิลลิโวลต์ โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 มิลลิโวลต์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2

สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 องศาเซลเซียส และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 0.2

 

Specifications:

pH ORP
Range -2.00~16.00 pH -1999 ~ -200 mV -199.9 ~ 499.9 mV 500 ~ 2000 mV
Accuracy ±0.01+1 digit ±2+1 digit
Resolution 0.01 pH 0.1/1 mV
Compensation ATC: 0~100 ℃ N/A
Temp.
Range 0~110 ℃
Accuracy ±0.2+1 digit
Resolution 0.1 ℃
Compensation
 
Power 9V DC  (AC adaptor)
Dimension 103 x 145 x 32 mm without electrode holder
Weight 700 g (meter only)
 

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp รุ่น700VS

Download