เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (Dissolved Oxygen Meter Waterproof Store and Recall) รุ่นPDO-408,GONDO

Dissolved Oxygen Meter Waterproof Store and Recall รุ่นPDO-408,GONDO

View More

14,050.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (Dissolved Oxygen Meter Waterproof Store and Recall) รุ่นPDO-408,GONDO

Microprocessor based with splash proof housing.
Large LCD built into adjustable “flip-up” cover. Simultaneous display pH and Temperature.
Rugged design for handheld or bench top use, neckstrap for “hands-free” operation.
Automatic or manual temperature compensation. °C/°F switchable
Simple to calibrate by one keyboard for 5 points buffer, calibration value can be adjusted as needed.
Memory stores and recalls up to 20 points. Min/Max storage and recall. (PDO-408 only)

Indicate percentage of slope (PTS) after

 1. Microprocessor based design with large LCD displays DO and Temperature simultaneously.
 2. Rugged design with splash proof housing for handheld or bench top use , neckstrap for hands-free operation.
 3. Automatic Temperature Compensation (ATC), Manual Salinity (MSC) and Altitude (MAC) Compensation.
 4. Memory function stores and recalls up to 150 points. MAX/MIN and data lock. Degree℃/℉ are switchable.
 5. Low battery and consumption indicator. Auto shut off after 10 minutes of non use.

Specifications:

DO O2 Temp.
Range: 0 ~ 20.00 mg/L 0 ~ 200.0% 0 ~ 150 °C
Accuracy: ±0.2 + 1digit ±2% F.St ±0.2°C + 1digit
Resolution: 0.01 mg/L 0.1% 0.1°C
Compensation: ATC : 0 ~ 50.0 °C
MSC : 0 ~ 50 ppt
MAC : 0 ~ 20000 ft
Dimension 96 x 120 x 46 mm (folded)
Power: 9V battery

Accessories for complete kit:

 1. DO probe with 3 m cable.
 2. Membrane cap x 2 pcs.
 3. Electrolyte x 20 ml.
 4. Carrying case.
 5. 9V Battery.
 6. Instruction manual.
 7. Optional : AC/DC adaptor

Brand

GonDo EzDo

Dissolved Oxygen Meter Waterproof Store and Recall รุ่นPDO-408

Download