เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen Meter Waterproof Store and Recall) รุ่นPDO-408,GONDO

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัด Dissolved Oxygen Meter Waterproof Store and Recall รุ่นPDO-408,GONDO

สามารถตรวจDO ได้ตั้งแต่ 00 ถึง 20.00 ppm โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.01mg/L และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2 + 1 digit

สามารถตรวจ O2 ได้ตั้งแต่ 00 ถึง 200 % โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.10% และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2 %FS

สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 องศาเซลเซียส และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 0.2

Brand

GonDo EzDo

Dissolved Oxygen Meter Waterproof Store and Recall รุ่นPDO-408

Download