เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen Meter Waterproof Store and Recall) รุ่นPDO-408,GONDO

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัด Dissolved Oxygen Meter Waterproof Store and Recall รุ่นPDO-408,GONDO

เป็นเครื่องตรวจวัดค่า DO ชนิดพกพา เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ พกพาสะดวก มาพร้อมกับตัวโพรบที่มีสายยาว ตัวเครื่องสามารถวัด DO ได้ในช่วง0-20.00 ppm, ค่าDOได้ในช่วง0-20.00ppm และ สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส

 

Brand

GonDo EzDo

Dissolved Oxygen Meter Waterproof Store and Recall รุ่นPDO-408

Download