เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดพกพา pH, MV, Temp Pocket Meter รุ่น7011,GONDO

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดพกพา pH, mV, Temp Pocket Meter รุ่น7011,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าออกซิไดซ์ในน้ำ (Oxidation Reduction Potential) และอุณหภูมิชนิดพกพา สามารถแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดได้ Holdข้อมูลเมื่อทำการตรวจวัดได้ ตัวเครื่องจะปิดการทำงานอัตโนมัติหากไม่ใช้งานนาน 10 นาที พร้อมปรับหน่วยจากองศาเซลเซียส เป็นฟาเรนไฮต์ ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00, วัดค่า ORP ได้ตั้งแต่ -1,999 ถึง 2000 มิลลิโวลต์ และ สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส

 

Brand

GonDo EzDo

pH, Do, Temp Pocket Meter รุ่น7011,GONDO

Download