เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดพกพา pH, MV, Temp Pocket Meter รุ่น7011,GONDO

4,600.00 ฿ 3,500.00 ฿

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดpH, MV, Temp Pocket Meter รุ่น7011,GONDO

เป็นเครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง, มิลลิโวลล์, ค่าการนำไฟฟ้า และ อุณหภูมิของสารละลายชนิดพกพา

ตัวเครื่องสามารถวัดค่าความเป็นกรดด่าง ( pH )ได้ดังนี้

-สามารถวัดค่าความเป็นกรดด่างได้ในช่วง – 2 ถึง 16 มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ±0.01 + 1 digit มีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 0.01 pH

ตัวเครื่องสามารถวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า( mV )ได้ดังนี้

-สามารถวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ในช่วง – 1000 ถึง 1000 มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ± 2 + 1 digit มีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 1mV

ตัวเครื่องสามารถวัดค่าอุณหภูมิ( Temp )ได้ดังนี้

-สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ในช่วง 0 c ถึง 90 c มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ± 0.2c + 1 digit มีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 1 c

Brand

GonDo EzDo

pH, Do, Temp Pocket Meter รุ่น7011,GONDO

Download