เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall) รุ่นPCT-407,GONDO

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall) รุ่นPCT-407,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าออกซิไดซ์ในน้ำ (Oxidation Reduction Potential), ค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Conductivity), ปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ (Total Dissolve Solid), ค่าความเค็มของน้ำ (Salt) และอุณหภูมิ

สามารถตรวจวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00 โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.01 และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 0.01 + 1digit

สามารถตรวจวัดค่า ORP ได้ดังนี้

-ตั้งแต่ -1,999 ถึง -200 มิลลิโวลต์ โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 มิลลิโวลต์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2 + 1digit

-ตั้งแต่ -199.9 ถึง 499.9 มิลลิโวลต์ โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 มิลลิโวลต์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2 + 1digit

-ตั้งแต่ 500 ถึง 2000 มิลลิโวลต์ โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 มิลลิโวลต์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2 + 1digit

สามารถตรวจวัดค่า Conductivity ได้ดังนี้

-ตั้งแต่ 0.0 ถึง 199.9 โมโครซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 โมโครซีเมนส์

-ตั้งแต่ 200 ถึง 1999 โมโครซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 โมโครซีเมนส์

-ตั้งแต่ 2.00 ถึง 19.99 มิลลิซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.01 มิลลิซีเมนส์

-ตั้งแต่ 20.0 ถึง 100.0 มิลลิซีเมนส์โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 มิลลิซีเมนส์

สามารถตรวจวัดค่า TDS ได้ดังนี้

-ตั้งแต่ 0.0 ถึง 131.9 ppm โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 ppm และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 132 ถึง 1319 ppm โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 ppm และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 1.32 ถึง 13.19 ppt โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.01 ppt และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 13.2 ถึง 66.7 ppt โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 ppt และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

สามารถตรวจวัดค่า Salt ได้ดังนี้

-ตั้งแต่ 0.0 ถึง 99.9 ppm โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 ppm และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 100 ถึง 999 ppm โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 ppm และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 1.00 ถึง 9.99 ppt โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.01 ppt และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

-ตั้งแต่ 10.0 ถึง 50.0 ppt โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 ppt และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2% FS

สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 องศาเซลเซียส และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 0.2+ 1digit

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall รุ่น PCT-407

Download