เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall) รุ่น PP-206,GONDO

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall) รุ่น PP-206,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าออกซิไดซ์ในน้ำ (Oxidation Reduction Potential) และอุณหภูมิชนิดพกพา สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุด150 ข้อมูล ตัวเครื่องมาพร้อมโพรบที่มีสายยาว ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00, วัดค่า ORP ได้ตั้งแต่ -1,999 ถึง 2000 มิลลิโวลต์ และ สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส

 

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall รุ่น PP-206

Download