เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall) รุ่น PP-206,GONDO

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall) รุ่น PP-206,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าออกซิไดซ์ในน้ำ (Oxidation Reduction Potential) และอุณหภูมิ

สามารถตรวจวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00 โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.01 และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 0.01 + 1digit

สามารถตรวจวัดค่า ORP ได้ดังนี้

-ตั้งแต่ -1,999 ถึง -200 มิลลิโวลต์ โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 มิลลิโวลต์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2 + 1digit

-ตั้งแต่ -199.9 ถึง 499.9 มิลลิโวลต์ โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.1 มิลลิโวลต์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2 + 1digit

-ตั้งแต่ 500 ถึง 2000 มิลลิโวลต์ โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 มิลลิโวลต์ และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 2 + 1digit

สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 1 องศาเซลเซียส และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 0.2+ 1digit

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall รุ่น PP-206

Download